Förskoleenkäten. I Skärholmen finns det utmaningar med att uppmuntra barnen till språkutveckling, enligt senaste förskoleenkäten. Foto: Arkiv

Förskolor brister i språkutveckling

Stockholms stad har genomfört årets förskoleenkät, för både privata och kommunala förskolor. Enligt enkäten är Skärholmen näst sämst i kommunen på att uppmuntra barnen till språkutveckling.

  • Publicerad 08:48, 11 jun 2021

Kartläggningen följs upp med rektor och pedagogiska utvecklingsledare.

I resultatet från förskoleenkäten är endast Rinkeby-Kista sämre än Skärholmen i uppmuntran till språkutveckling. Jämfört med 2020 har Skärholmen fått något lägre resultat i år.

– Vi har en dialog mellan stadsdelarna. Vi känner till att Rinkeby-Kista är inne i ett intressant arbete kring barn och språk, säger Britt Karlsson, avdelningschef och skolchef på Skärholmens stadsdelsförvaltning/förskola.

Alla kommuner har sina utmaningar.

Britt Karlsson berättar vidare att deras utmaning är den höga andel flerspråkiga barn och medarbetare som finns på deras kommunala förskolor.

– För oss handlar det om att systematiskt stärka våra medarbetare i det svenska språket, utveckla arbetssätt som främjar barnens språkutveckling samt erbjuda fysiska miljöer med tillhörande material som berikar barnens språk, säger hon.

Extra stöttning till vissa förskolor

Skärholmen består av fyra stadsdelsnämndsområden: Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Andelen flerspråkiga barn skiljer sig till viss del åt mellan dessa områden. 

Under våren 2021 genomförde förvaltningens specialpedagoger en kartläggning av det språkutvecklande arbete som sker på förskolorna för att få ett nuläge.

– Kartläggningen följs upp med rektor och pedagogiska utvecklingsledare. De förskolor/avdelningar som behöver extra stöttning kommer att få det, säger Britt Karlsson.

Skiljer sig mellan förskolorna

Vissa förskolor i Skärholmen har högre resultat än andra på språkutveckling. Förskolan Ekholmsvägen 227, avdelningen Lärkan, har bättre resultat.

– Varje vecka skickar de ut en lärlogg till vårdnadshavarna via skolplattformen, där vårdnadshavarna kan se hur barnen har fått arbeta med språkutveckling under veckan, säger Britt Karlsson.

Utfallet i förskoleundersökningen följs upp med vårdnadshavarna.

– Vi kommer på olika sätt arbeta vidare med att få vårdnadshavarna mer delaktiga i utbildningen, säger Britt Karlsson.

Det här är Förskoleenkäten

Varje år genomförs en enkät inom Stockhoms stad och då inkluderas Skärholmen.

Syftet är att följa upp och utveckla den pedagogiska kvaliteten på varje förskola.

I enkäten får vårdnadshavare svara på påståenden om till exempel kost, rörelse, hälsa och språkutveckling.

Alla påståenden packas ihop i olika paket; Utveckling och lärande, Normer och värden, Samverkan med hemmet samt Kost, rörelse och hälsa. Även ett sammanfattande omdöme presenteras i resultatet för undersökningen.

I Skärholmen svarade 1195 vårdnadshavare, vilket motsvarar 66 procent av alla i Skärholmen.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre