Förskollärare fick olika politikerbesked

Förskollärarna i Nacka har träffat de lokala politikerna. Syftet var att sätta press på partierna och lyfta upp arbetssituationen i förskolorna.

  • Publicerad 15:02, 20 aug 2018

Förskollärarna i Nacka som engagerar sig i #pressatläge och Förskoleupproret har träffat de lokala politikerna i Nacka, för att prata om arbetssituationen på förskolorna.

Beskedet från partierna var att de ”mer eller mindre tydligt” är för Skolverkets rekommendationer med mellan tolv och 15 barn i grupperna.

M, L och C sa att de vill överlåta ansvaret för barngruppernas storlek på de enskilda förskolorna.

Oppositionspartierna S, V, NL, KD, SD och MP, var tydliga med att Skolverkets rekommendationer ska gälla.

Förskolepersonalen själva framförde att de anser att enskilda förskolor inte har ekonomi för mindre barngrupper.