Förskolesiffror oroar stadsdelens ordförande

– Jag har fått signaler om att det finns vissa felaktigheter. Det är ett problem som måste åtgärdas. Det säger stadsdelsnämndens ordförande Jessica Jormtun (MP) angående kritiken mot hur barnantalet i förskolan redovisas i statistiken.

  • Publicerad 14:44, 26 jun 2018

Som Mitt i nyligen rapporterade ifrågasätter Lärarförbundet Stockholm statistiken över barngruppernas storlek i Hägersten-Liljeholmen. Under 2017 var det 15,9 barn i snitt per avdelning.

– Våra medlemmar känner inte igen sig i det låga barnantalet, sa Anna-Maria Nicastro-Johansson, huvudskyddsombud till Mitt i söderort.

Lokaltidningen Mitt i når Jessica Jormtun (MP) under hennes semester utomlands. Hon skriver via mejl:

”Det är viktigt att vi har korrekt statistik och jag har fått signaler om att det finns vissa felaktigheter. Det är ett problem som måste åtgärdas.”

Har du tilltro till de här siffrorna?

”Självklart är det oroväckande att få indikationer på att statistiken kan vara missvisande och därför är det extra viktigt att arbetet med att få in uppdaterade siffror påskyndas”, svarar hon.

Enligt Jessica Jormtun är det flera saker som är problematiska i statistiken, varav en är hur heltidsreformen påverkat. Därför, menar hon, är det viktigt att få in siffror från alla stadsdelens förskolor för att få en mer rättvisande bild.

”Det har varit svårt att få fram rätt sorts underlag för att kunna se och jämföra tex om fler barn vistas längre dagar nu än före rätt till heltidsreformen”, skriver hon.

Tänker du vidta några åtgärder?

”Jag följer utvecklingen kring detta och vill få in svar att kunna göra jämförelser med. Hägersten-Liljeholmens förskolor håller hög kvalitet och föräldrarna är väldigt nöjda enligt årets förskoleenkät. Det är viktigt för mig att barn och pedagoger har en bra arbetsmiljö i förskolan.”

Stadsdelsnämndens vice ordförande Abit Dundar (L) säger så här till MItt i:

– Vi måste lyssna på förskolepersonalen när de beskriver verkligheten och hitta ett ärligt sätt att redovisa de faktiska förhållandena. Annars blir statistiken bara en lek med olika begrepp.