"Om man har möjlighet ska man helst planera förskolor så att de är på vägen till kollektivtrafiken", säger handläggaren Iris Birath. Foto: Tengbom/Karin Nilsson

Förskoleplaneringen igång för Solvallastaden

En färdig Solvallastad ligger långt fram i tiden. Men redan nu är förskoleplaner uppe på tapeten. På stadsdelsförvaltningen hoppas man att man drar lärdom från förskolekrisen i Annedal.

  • Publicerad 16:49, 8 mar 2017

Den nya stadsdelen Solvallastaden ska få mellan 1200-1500 bostäder. "Det innebär ett behov av 300-375 förskoleplatser vilket motsvarar 18-24 avdelningar" skriver tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen. Prognosen är att området kommer behöva en friliggande förskola på 8 avdelningar. Resten måste kompletteras med förskolor i flerfamiljshusen.

Har man lärt sig från förskolekaoset i Annedal?

– Det hoppas jag. Jag tycker att samarbetet mellan exploaterings-, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen har blivit mycket bättre. Och det är värdefullt, det betyder att vi kommer in i ett tidigt skede, säger Iris Birath, handläggare på Bromma stadsdelsförvaltning.

I Solvallastaden äger Svenska travsällskapet större delen av marken. Den del som staden äger består av berg och skog. Det är på den platsen som en fristående förskola och skola har hänvisats. Men platsen är kanske inte optimal, menar stadsdelsförvaltningen. Det bergiga området kan påverka allt från byggkostnader till barnens lekyta. Det faktum att skolan planeras i ena änden av en stadsgata är inte heller idealt.

– Om man har möjlighet ska man helst planera förskolor så att de är på vägen till kollektivtrafiken, annars blir det omständligt för föräldrar som ska lämna sina barn att först gå åt ena hållet och sedan åt andra, säger Iris Birath.

Därför föreslår stadsdelsförvaltningen att förutsättningarna för skola och förskola på platsen ska utredas. Stadsdelsnämnden fattar beslut om utredningen den 16 mars.