Förskolepersonal: ”Situationen är ohållbar”

110 förskoleanställda i Hägersten-Liljeholmen har undertecknat en skrivelse, där de protesterar mot stora barngrupper och bristande lärartäthet. Även i Älvsjö upplever pedagoger att läget inom förskolan är pressat. – Jag önskar att jag hade åtta armar, säger Malin Ljunglöf, förskollärare i Älvsjö.

  • Publicerad 09:29, 24 mar 2018

110 förskollärare och barnskötare i Hägersten-Liljeholmen har undertecknat skrivelsen som lämnats in till politikerna i stadsdelsnämnden. Förskolepersonalen anser att det nuvarande läget inom förskolan är ohållbart och pekar på att barngrupperna är för stora och att bemanningen är för liten, framför allt före klockan 9 och efter klockan 15.

Med nuvarande personaltäthet kan man inte garantera barnens säkerhet, varnar de.

–  Jag är orolig för förskolornas arbetsmiljö och kvalitet. Vi jobbar för barnen, och måste kämpa. Så nu går vi anställda samman i en enad front, säger Nadia Persson, förskollärare och språkrör för kollegor som undertecknat skrivelsen.

Saknas resurser för särskilda behov

Personalen menar också att det saknas tillräckliga resurser för barn i behov av särskilt stöd och för nyanlända barn. Vissa avdelningar har väldigt många barn med stödbehov, och de anställda går på knäna, menar de.

I Älvsjö, där barngruppernas snittstorlek är störst i staden, kommer liknande signaler. Malin Ljunglöf, förskollärare och fackligt ombud, säger:

– Jag vill göra så mycket med barnen, till exempel gå ut i skogen och leta insekter på vårkanten. Men ofta är det svårt att ta sig iväg på grund av att det saknas personal. Det blir mest barnpassning, och ett pusslande för att få det att fungera. Det känns inte rätt mot barnen.

– Jag har ofta en klump i magen när jag vaknar. Hur kommer den här dagen att bli? tillägger hon.

Svårt att rekrytera

Stefan Johansson (S) ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd, säger att man jobbar för att minska barngruppernas storlek, och hoppas att det ska bli lättare att rekrytera personal, något stadsdelen haft problem med.

Jag har ofta en klump i magen när jag vaknar.

Malin Ljunglöf, förskollärare Älvsjö

Jessica Jormtun, ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (MP) säger att hon tar synpunkterna på allvar.

– En genomlysning av verksamheten pågår, för att vi ska kunna se att resurserna fördelas där de behövs mest.