FAVORIT. Gruffalon är helt klart en favorit hos Edith Rosenvind, Lydia Theander och Michael Ghebregzabier. alternativ dragare Foto: Claudio Britos

Förskolebibliotek öppnar dörren till nya världar

En koffert fylld av spännande gosedjur i en sagohörna som vidgar världen. I ett av Huddinges nyöppnade förskolebibliotek är det inte bara i hyllan som böckerna får ta plats.

  • Publicerad 16:25, 31 mar 2021

Edith Rosenvind, Lydia Theander och Michael Ghebregzabier, alla 5 år, sitter på kuddar på golvet. Vi befinner oss i sagohörnan inne i det nya biblioteket, på förskolan Fugan i Skogås. Tillsammans med förskolepedagogen Lena Pettersson är de djupt försjunkna i en bok.

– Den handlar om en mus som går i skogen. Då kommer det vilda djur. Men musen säger att den ska hämta Guffalon, berättar Lydia.

Det är tydligt vilken som är barnens favoritbok.

– Gruffalon! utbrister Michael.

LÄSGLÄDJE. Förskolepedagogen Lena Pettersson läser för Edith Rosenvind, Lydia Theander och Michael Ghebregzabier. De olika avdelningarna turas om att vara på biblioteket. alternativ dragare Foto: Claudio Britos

På golvet bredvid dem ligger en koffert som barnen packat med djur och andra saker som finns med i boken.

– Med hjälp av dem kan de fortsätta att leka sagan och bygga vidare på den, säger Lena Pettersson.

Leka sagor

Bakom henne finns en bokhylla och på väggen hänger en duk som man kan projicera digitala böcker på. Det här är ett rum där berättelserna stimulerar olika sinnen.

Barnen springer och visar oss Bobos väska. Bredvid boken finns en riktig väska med saker – hämtade från boken.

– Vi tecknar också orden så att de förstärks och gör det lättare för en del att ta till sig, säger Lena Pettersson.

Här inne finns också en dockteater och en liten scen. Vid ett bord sätter sig Michael och ritar en figur från en bok.

– Vi vill öppna olika världar för barnen. Det är det som böcker gör, säger Tove Lundholm, förskolerektor.

Satsning på språkutveckling

Förskolebiblioteken är en satsning som görs i Skogås, Vårby och Flemingsberg med syftet att främja barns språkutveckling. I biblioteken ska det också finnas böcker på olika språk. På Fugans förskola finns redan böcker på 12 språk.

– Genom att främja utvecklingen på hemspråket utvecklar man också svenskan, säger Tove Lundholm, förskolerektor.

LÄSSATSNING. "Det här är en jättesatsning. Vi har inte jobbat så här medvetet med läsning och språkutveckling tidigare", säger förskolerektor Tove Lundholm. Foto: Claudio Britos

Läsningen har minskat drastiskt de senaste decennierna. En undersökning från Läsrörelsen 2012 visade att 35 procent av föräldrarna läste för sina barn varje dag. Tio år tidigare var det 70 procent.

– Vi vet att läsningen är nyckeln till barns språkutveckling. En vuxen person behöver 70 000 ord för att klara sig i samhället. Det får man om man som barn blir läst för tre gånger i veckan, men så är det inte för många, säger Tove Lundholm.

Alla barn har inte tillgång till böcker hemma och därför är det viktigt att det finns gott om böcker på förskolan. Men det gäller att väcka barnens intresse.

– Vi har en liten eka här på förskolan. Kanske kan man ligga i den med flytväst på sig och läsa böcker om havet och fiskar. Det är inte alla som har en relation till havet. Läsning handlar inte bara om själva böckerna, utan också om att ge barn fler möjligheter att förundras och upptäcka världen.

Satsning på språkutveckling

20 kommunala förskolor i Vårby, Flemingsberg och Skogås har fått kommunala förskolebibliotek.

Det är totalt 81 avdelningar som fått 10 000 kronor var för att bygga upp ett bibliotek och pengarna ska gå till böcker, bokhyllor och annat material.

Syftet är att stimulera barns språkutveckling, vidga deras värld och utmana deras kreativitet.

Många barn i Flemingsberg, Skogås och Vårby har ett annat språk än svenska som modersmål. Alla böcker ska finnas på svenska och kompletteras med översättningar på andra språk.

Visa merVisa mindre