Riven. Förskolan på Nyängsvägen 66 hade tillfälligt bygglov och revs sommaren 2020. På platsen ska en ny, permanent förskola byggas. Foto: Anders Gustafsson

Förskolebarn i Ålsten får flytta en tredje gång

Förskolor med tillfälliga bygglov i Ålsten rivs eller töms. Något som lett till att ett 50-tal barn får byta förskola – en tredje gång.

  • Publicerad 11:59, 31 maj 2022

Förskolekarusellen utspelas i Ålsten. Förskolorna det handlar om ligger dels på Nyängsvägen, dels på Abrahamsbergsvägen.

Båda förskolorna är byggda med tillfälliga bygglov, som gäller 15 år och som nu löpt ut.

Förskolan på Nyängsvägen revs sommaren 2020 och barnen flyttades till tillfälliga paviljonger på Abrahamsbergsvägen. Nu får barnen flytta till en tredje lokal, i ett flerfamiljshus tvärs över gatan. Sammanlagt berörs cirka 50 barn av flytten mellan de olika förskolorna.

"Vi har inget val"

Susanne Karlsdotter, avdelningschef för förskolan i Bromma, beklagar att de tillfälliga förskolorna rivs. Karlsdotter hänvisar till att stadsdelen har att följa reglerna i plan- och bygglagen.

– Paviljongerna ser fina ut och skulle kunna vara permanenta förskolor, men de är inte det, vi har inget val.

Föräldrar som Mitt i har varit i kontakt tycker att informationen om flyttarna brustit. Susanne Karlsdotter säger att information har gått ut till föräldrarna.

– Kommunikation är bland det svåraste som finns och kan alltid bli bättre. Vid den första flytten gick ett brev ut där det står att vi ska flytta.

Enligt Susanne Karlsdotter har stadsdelen i ett tidigt skede planerat för en ny permanent förskola som kan ta emot barn i de berörda förskolorna. I ett mejl tillägger Susanne Karlsdotter:

"Det finns planering långt tillbaka i tiden för att bygga en förskola på Nyängsvägen 66."

På rivningstomten på Nyängsvägen 66 ska en ny och permanent förskola byggas, som beräknas stå klar tidigast årsskiftet 2023/2024.

Är flyttkarusellens tid över då i Ålsten?

– Ja.

Garanterad plats

Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola eller fritidshem om vårdnadshavaren arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande, eller är föräldraledig för syskon.

Platsgarantin gäller i första hand där vårdnadshavare ställt barnet i kö. Om plats inte kan erbjudas på just den förskolan, erbjuds plats så nära hemmet som möjligt.

I Bromma finns drygt 100 förskolor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Foto: Anders Gustafsson