Oviss framtid. Den stora och ödsliga förskolefastigheten i villakvarteren i norra Hässelby har gapat tom i många år. Foto: Stefan Källstigen

Förskolan har stått tom i sju år – inga nya besked

Den före detta förskolan Brunklövern i Backlura har stått tom i sju år. Något som inte är gratis för skattebetalarna.

  • Publicerad 09:21, 15 aug 2022

Stadsledningskontoret driver frågan

Mitt i berättade 2021 att det varken blir någon kommunal skola eller förskola inne i före detta förskolan Brunklövern.

Fastigheten ägs av stadens skolfastighetsbolag Sisab, men varken förskole- eller skolverksamheterna är i behov av lokalerna under de kommande åren. Det baserar staden baserat på bland annat elevprognoser fram till år 2029.

Även intresset från fristående skolor och förskolor är lågt. Däremot har Sisab fått intresseanmälningar från privata aktörer som vill hyra eller köpa lokalerna för annat än förskola eller skolverksamhet, men utan att Sisab hittills gått dem till mötes.

Ingen ny verksamhet i gamla förskolelokalen

Förlorar miljoner på lokalerna

Att låta gamla Brunklövern stå tom är inte gratis för stadens skattebetalare. Sisab har årliga driftkostnader för förskolebyggnaderna på cirka en kvarts miljon kronor. Och sett till Sisabs hyresnivåer för fastigheten, som Mitt i tagit del av, hade staden kunnat få in minst 4,5 miljoner kronor i hyresintäkter om man valt att hyra ut lokalerna externt sedan förskolan stängde 2016.

– Vi har ännu ingen ny hyresgäst att presentera. Vi och stadsledningskontoret utreder ifall någon annan verksamhet inom staden kan tänkas ha behov av fastigheten. Men inget är tyvärr klart ännu, säger Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Vilken typ av verksamhet inom staden kan tänkas behöva fastigheten?

– Det vet vi egentligen inte. Stadsledningskontoret driver frågan och vi väntar fortfarande på besked från dem.

Det kan bli aktuellt att staden för över fastigheten från Sisab till Micasa (stadens fastighetsbolag för omsorgs- och seniorbostäder red anm) eller fastighetskontoret, enligt Thomas Pella Bergsell.

– Men om Sisab förblir fastighetsägare trots att annan verksamhet än skol- och förskoleomsorg kommer bedrivas har vi två val. Antingen ansöker vi om tillfälligt bygglov för ändrad verksamhet, eller så blir det att vi får driva en ändring av detaljplan.

Därför stängdes förskolan 2015

2015 beslutade staden att hastigt stänga förskolan Brunklövern i Backlura. 50 barn och 14 anställda berördes.

Plats ansågs finnas på andra förskolor och Backluraskolan som länge hade haft lokalbrist ansågs vara i stort behov av lokalerna.

Snart visade det sig dock att takhöjden var för låg för att skolverksamhet skulle kunna bedrivas i lokalerna, och någon anpassning till skolomsorg har aldrig gjorts.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre