Förskolan måste betala för blöjorna i och med ny dom. Foto: Mostphotos

Förskolan får stå för blöjkostnaden – klart efter dom

Tidigare har vårdnadshavare i Täby kommun fått stå för blöjkostnaden på förskolan själva. Från och med idag är det däremot förskolan själva som måste betala. Det har högsta förvaltningsdomstolen beslutat.

  • Publicerad 17:26, 14 jan 2020

Frågan om vem som ska betala för blöjorna på förskolan har länge varit en het fråga. I flera kommuner i landet har blöjorna varit gratis, medan det på andra håll varit en kostnad som vårdnadshavarna fått stå för själva.

Nya riktlinjer

I december slog kammarrätten fast att kostnaden ska ligga på förskolorna.

Från och med idag får därför alla barn på de kommunala förskolorna i Täby sina blöjor gratis, vilket är nytt.

I kommunen finns också 76 fristående förskolor och i dagarna har kommunen skickat ut en uppmaning till samtliga om att följa domen och tillhandahålla gratis blöjor till de barn som behöver.

Kommer bli merkostnader

Maria Assarsson är skolchef i Täby kommun och säger att det i dagsläget är omöjligt att säga vilka konsekvenserna kommer bli för kommunen.

Det är svårt att uppskatta kostnaden eftersom vi inte har någon historik. Det kommer bli en merkostnad, så är det, säger hon. Men vår uppfattning är att det ska rymmas inom budget.

Uppdatering: I en tidigare version av artikeln skrev vi felaktigt att domen kom i Högsta Förvaltningsrätten istället för Kammarrätten.