"Vi vill att de ansvariga ska lyssna på oss", säger Anna Ekdahl. Foto: Pekka Pääkkö

Förskolan är för liten – hotas av nedläggning

Förskolan Satelliten vid Odenplan har godkänts i tidigare mätningar. Nu säger staden att den är för liten – och att 17 av barnen måste flytta. – Det är en katastrof för våra barn, säger mamman Anna Ekdahl.

  • Publicerad 06:08, 20 jun 2017

Förskolan Satellitens lokaler på Karlbergsvägen har använts som förskola sedan 1909. Men sedan några månader tillbaka hotas verksamheten av nedläggning.

Anledningen är just lokalerna. Enligt Stockholms stad är de både för små och för mörka.

– Vi förstår inte hur de tänkt. Lokalerna är väldigt ljusa och barnen älskar dem, säger Patrik Stawreberg, pappa till Theo 4 och Freja 2.

17 barn måste bort

Det var i samband med att ett dotterbolag i förskolekoncernen Inspira gick ihop med moderbolaget som förskolans problem startade. Efter sammanslagningen 2016 krävdes ett nytt tillstånd och nya mätningar av lokalerna.

Efter de nya mätningarna beslutade utbildningsförvaltningen i Stockholms stad att lokalerna var för små och för mörka för att bedriva förskoleverksamhet för 27 barn. Även ventilationen ansågs vara bristfällig i ett av rummen. Det trots att lokalerna bedömts vara tillräckliga för 27 barn vid en tidigare mätning 2012.

Nu kräver staden att förskolan minskar barngruppen till tio barn. Ett beslut som skulle innebära att förskolan måste lägga ned.

– Det är en katastrof för våra barn. Det här är deras trygghet, säger Anna Ekdahl, mamma till tvååriga Pelle.

Föräldrarna har skrivit på en protestlista efter beslutet. ”Vi vill ha debatt”, säger Anna Ekdahl.

Rum utan fönster räknas inte

Enligt en nyligen fastslagen riktlinje ska stadens förskolor ha 7,5 kvadratmeter yta per barn. Men enligt rekommendationen är det bara ytor med fönster och med en takhöjd på över 2,4 meter som räknas. Det innebär att flera av förskolan Satellitens rum – till exempel förskolans vilorum på 22 kvadratmeter – faller bort. Det trots att rummet har stora glasfönster.

Beskedet har väckt ilska bland både föräldrar och personal, som anser att lokalerna fungerar bra. En namnlista har skrivits på av samtliga föräldrar och en skrivelse har skickats till flera politiker i Stockholms stad.

– Vi förstår inte varför staden vill slå ned på en förskola som fungerar så fantastiskt bra. Både vi, barnen och personalen är otroligt nöjda med verksamheten. De gör problem av något som inte är ett problem, säger Christina Allaskog, mamma till tvååriga sonen John.

– Vi vill att de ansvariga ska lyssna på oss och lita på att vi faktiskt vet bäst vad våra barn behöver. Man borde titta på hur det faktiskt fungerar istället för att ta politiska beslut utifrån ett papper, säger Anna Ekdahl.

Förskolan har överklagat

Enligt utbildningsförvaltningen är reglerna nödvändiga för att säkra kvaliteten på framtida förskolor i stadsdelen.

–  För att man ska få ett riktmärke när man söker om ny verksamhet så utgår vi ifrån 7,5 kvadratmeter per barn. Men vi går inte bara på kvadratmeter. Det görs alltid en individuell bedömning, säger Anna Rydin, enhetschef på förskoleavdelningen hos Stockholm stad.

Hur kan det bli två olika resultat trots att man mäter samma lokal?

– Jag kan inte uttala mig exakt om det här ärendet men sedan 2013 då utbildningsnämnden antog riktlinjer för fristående förskolor om 7,5 kvadratmeter per barn har bedömningarna blivit tydligare. Vi hanterar alla huvudmän på samma sätt och i vår prövning har vi nu kommit fram till att förskolans lokaler inte är tillräckliga för 27 barn.

Kunde ni inte ha vägt in föräldrarnas och personalens synpunkter i beslutet?

– Nej, processen ser inte ut så. Prövningen måste vara lika för alla. Det handlar om att barnen har rätt till vissa miljöer.

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten där frågan ska avgöras. Mitt i Vasastan har pratat med vd:n på Inspira förskolor som säger att hon inte vill uttala sig om ärendet under den pågående processen. Det är fortfarande oklart när förvaltningsrättens beslut kommer.