STÄNGT. Förskolan Vistaberg stänger tillfälligt. Foto: Åsa Sommarström

Förskola stänger på grund av smittspridning

Förskolan Vistaberg stänger tillfälligt på grund av ett allt för stort personalbortfall till följd av covid-19. Det beslutade förskolenämndens ordförande på onsdagen.

  • Publicerad 01:15, 3 dec 2020

Beslutet om stängning har fattats med anledning av det stora antalet medarbetare som har bekräftats smittade eller har symtom och är sjukskrivna i väntan på provsvar.

På grund av personalbortfallet kan förskolan inte bedriva verksamhet och måste därför stänga.

Förskolan kommer att vara stängd från och med onsdagen den 2 december. Beslutet gäller till och med fredagen den 4 december, men kan förlängas.

Det var förskolenämndens ordförande som fattade ett så kallat ordförandebeslut att stänga förskolan.

Under tiden som förskolan är stängd kommer omsorg att erbjudas barn med föräldrar som arbetar inom samhällsviktig erfarenhet och barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.