Oro. Förskolan Gläntan håller på att fasa ur wifi och mobiltelefoner totalt. Foto: Mostphotos/Jannie Flodman

Förskola slopar wifi - för att bli "strålningsfri"

Strålning från wifi och mobiltelefoner kan innebära hälsorisker för små barn, menar förskolan Gläntan i Sätra som nu fasar ut sitt trådlösa nätverk. Men det finns inget vetenskapligt belägg för oron, säger Strålsäkerhetsmyndigheten.

  • Publicerad 14:57, 14 mar 2019

"No wifi" står det på skyltar utanför förskolan Gläntan i Sätra. Förskolan är nämligen på väg att bli strålningsfri. Det är ett intiativ som kom från Göran Selfwin som bland annat jobbar med IT på förskolan.

– Jag har läst hur folk upplever att de blir påverkade av strålningen från wifi och började luska i hur det påverkar oss, och eftersom flera länder förbjuder wifi i förskolor så bestämde vi oss för att titta närmare på det, säger han.

2014 kom det en lag i Frankrike som innebar att att trådlösa nätverk förbjuds på förskolor. Det är rimligt eftersom det finns begränsat med forskning på ämnet, menar Göran Selfwin.

– I dag finns det inte tillräckligt mycket forskning som pekar på att det inte är skadligt för små barn. Vi på Förskolan Gläntan vill skapa en så strålningsfri miljö för barnen som möjligt, och då börjar vi med att ta bort wifi och mobiltelefoner. Men det finns säkert mer som kan göras, säger han.

Kommer ta sex månader

Göran Selfwin räknar med att arbetet med att fasa ut wifi och mobiltelefoner kommer ta förskolan upp till sex månader. Till att börja med ska alla som kommer in på förskolan stänga av sina mobiler. Personalen ska lägga in sina mobiltelefoner i ett speciellt avskärmat skåp under arbetsdagen. Nästa steg är att koppla in förskolans datorer och läsplattor med specialbyggda nätverkskablar.

På Strålsäkerhetsmyndigheten menar man att rädslan för radiovågsexponering från wifi inte är befogad, utifrån den forskning som finns idag.

– Det går i princip aldrig att bevisa att någonting är ofarligt, utan forskningen arbetar med att undersöka om det finns hälsorisker. Hittills har man inte kunnat säkerställa några hälsorisker med radiovågsexponering under gällande referensvärdesnivåer, säger Torsten Augustsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Referensvärdet anger ett rekommenderat maxvärde och är satt för att med marginal skydda mot säkerställda hälsorisker. Exponeringen till den som sitter och arbetar framför en trådlöst uppkopplad dator blir vanligtvis mindre än en procent av det värdet, och ännu lägre för den som enbart befinner sig i en miljö som har wifi, säger Torsten Augustsson.

De flesta expertinstanser i världen, inklusive Världshälsoorganisationen, har dragit liknande slutsatser som Strålsäkerhetsmyndigheten, enligt Torsten Augustsson.