Förskola slipper stänga – får nytt bygglov

Förskolan Friskus i Trångsund slipper att stänga ner verksamheten i juni. Natur- och byggnadsnämnden beslutade förra veckan att gå emot förvaltningens beslut och i stället ge förskolan nytt tillfälligt bygglov.

  • Publicerad 21:27, 23 maj 2016

Mitt i Huddinge berättade i mitten av maj att förskolan Friskus fått avslag från kommunens tjänstemän på sin ansökan om ett nytt tidsbegränsat bygglov, något som krävs eftersom detaljplanen inte tillåter förskoleverksamhet. Förskolan, som under åtta år fått driva sin verksamhet i en villa i Trångsund, skulle behöva stänga i juni och 30 barn skulle då tvingas sluta.

Anledningen till att nytt lov inte beviljades beror på ny rättspraxis där verksamheten måste kunna visa att den är tillfälligt i just den lokalen och att det finns en konkret plan på var den ska flytta.

Men på natur- och byggnadsnämndens möte förra måndagen beslutade politikerna att gå emot tjänstemännens beslut och i stället bevilja ett nytt tillfälligt bygglov på tre år.

– Förvaltningen har gjort sin bedömning utifrån lagstiftningen, medan vi i nämnden har gjort en bredare bedömning där vi också har sett på behoven av förskoleplatser och att den här förskolan faktiskt försöker hitta en annan lösning, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Föräldrar till barn på Friskus och förskolepersonal är lättade efter beslutet.

– Vi är så otroligt glada. Nu hoppas vi också att vi ska få möjlighet att köpa tomt i Sjöängen så att vi får komma i gång med våra byggplaner. Löper allt smidigt med kommunen kan vi ha en förskola för 80 barn klar nästa höst, säger Maria Ekeberg, ägare och förskolechef.

Det finns ett tiotal andra förskolor i Huddinge kommun som också har tillfälliga bygglov, men det är ingen garanti att också de förskolorna får förlängt bygglov.

– Det är en bedömningsfråga utifrån vilka planer det har och om de aktivt söker en annan lösning, säger Christian Ottosson.