Föräldrarna Emilia Bergmark-Jiménez och Susanna Ringblom är upprörda över beskedet att förskolan Trekanten ska läggas ner. Foto: Claudio Britos

Förskola ska läggas ner – föräldrar protesterar

Lagom till jul fick föräldrar med barn i förskolan Trekanten ett tråkigt besked. Den lilla förskolan läggs ner i juni 2021. Nu har de bildat en protestgrupp.

  • Publicerad 06:40, 17 dec 2020

Det betyder jättemycket att han får gå i en liten förskola, där det är lugn och ro.

Ända sedan 1987 har förskolan Trekanten legat i bottenplanet hos en bostadsrättsförening på Lövholmsvägen 23 i Gröndal. Här går cirka 35 barn på två avdelningar. Många föräldrar uppskattar att den är liten och har därför valt att låta sina barn gå där.

Men nu ska förskolan stängas och barnen erbjudas plats i andra förskolor i området. Föräldrarna fick beskedet i ett brev från rektorn den 7 december.

– Det kom som en chock, eftersom vi fick besked om att förskolan skulle få vara kvar så sent som i somras. Ja, lokalerna är slitna, men de är ändå väldigt bra och det finns både gympasal och en jättefin utegård. Det är långtifrån alla förskolor som har det, säger Emilia Bergmark-Jiménez, som har en 4-årig son i Trekanten.

Förskolan Trekantens utegård vetter mot sjön Trekanten och grönområdet där. Foto: Claudio Britos

Nätupprop pågår

Mitt i träffar henne och föräldern Susanna Ringblom i Fruktparken, en bit från förskolan. De är båda med i den protestgrupp som cirka 40 föräldrar gått med i och har skrivit under ett nätupprop mot nedläggningen, ihop med 820 andra, hittills.

– Vår 3-årige son gick i flera andra förskolor innan han fick en plats i Trekanten i höstas. Det betyder jättemycket att han får gå i en liten förskola, där det är lugn och ro och där det finns ett lärarlag som arbetat i många år och skapar stabilitet, säger Susanna Ringblom.

Ökade hygienkrav

Hon och Emilia Bergmark-Jiménez ifrågasätter det vettiga i att stänga en liten och mycket uppskattad förskola. De menar att beslutet ingår i en trend i Stockholms stad, där stora förskolor med många avdelningar byggs.

Men det är inte skälet till nedläggningen, enligt Katarina Odén Ryhede, chef för Hägersten-Älvsjös förskolor.

– Skälet är det stora upprustningsbehovet och att förskolan inte ensamt får disponera köket, matsalen, omklädningsrummet och kockens toalett. Vi når inte upp till reglerna för säker livsmedelshantering. Kraven på hygien har ökat genom åren, säger hon.

Det hon syftar på är att bostadsrättsföreningen som hyr ut lokalerna använder dem ibland. Så har det varit ända sedan 1980-talet, men nu sätter förvaltningen stopp.

– Det gjordes en livsmedelskontroll i juli 2020 och då blev det anmärkningar, säger Katarina Odén Ryhede.

Upprustning var på väg

Stadsdelsförvaltningen anser också att brf:en försummat underhållet av lokalerna. Därför arbetade brf-styrelsen i somras fram en ambitiös plan för upprustning av alla slitna ytor och av köket. Bestörtningen är nu stor över att mödan varit förgäves.

– Vi vill ha kvar förskolan. Det har fungerat bra i alla år att ha den här. Därför lade vi ner ett stort arbete på att göra en upprustningsplan och föreningen skulle enligt avtalet stå för kostnaderna, säger styrelsemedlemmen Clarissa Kugelberg.

Föräldrarna Emilia Bergmark- Jiménez och Susanna Ringblom valde att ha sin barn i en liten förskola, för att ge barnen en lugnare miljö med lägre ljudnivå. Susanna Ringblom bor i brf:en som hyr ut lokalerna, vilket inte innebär att man för får förtur. Foto: Claudio Britos

Rapport om färre barn

Ett annat skäl till nedläggningen är Swecos färska befolkningsprognos som visar att antalet barn i behov av omsorg i Gröndal är vikande, från 642 barn år 2020 till 411 år 2029.

Föräldrarna i Fruktparken påpekar att det stora byggprojektet Lövholmen ska genomföras under 2020-talet.

– När bostäderna där är färdiga lär behovet av förskoleplatser öka. Det är kortsiktigt att stänga förskolan med tanke på det, säger Susanna Ringblom.

Inget politiskt beslut behövs

Beslutet att lägga ner förskolan Trekanten fattades av avdelningschefen för förskoleavdelningen i Hägersten-Älvsjö, Katarina Odén Ryhede.

Något politiskt beslut krävs inte, eftersom beslut om avtal och lokaler fattas på delegation. Stadsdelsnämnden får dock information om förändringar.

Grunden för beslutet är lokalernas behov av upprustning, de delade lokalerna och en prognos om vikande barnantal i Gröndal.

För Mitt i nämner lokalstrategen Kent Zander också att mindre förskolor är dyrare att driva, bland annat för att kökspersonal och administrativ personal blir dyrare per barn.

Visa merVisa mindre