FÖRSKOLA. Fastighetsbolaget Hemsö ska bygga ett kombinerat äldreboende/förskola i centrala Väsby. Foto: Jannie Flodman

Förskola och äldreboende – i samma hus

Äldre på övervåningarna och förskolebarn på bottenplanet. Så kommer det att se ut i det kombinerade förskola/äldreboende som ska byggas i centrala Väsby.

  • Publicerad 07:15, 22 maj 2020

Det känns extra spännande med kombinationen äldreboende och förskoleplatser.

Det är fastighetsbolaget Hemsö som har fått en markoption av Upplands Väsby kommun för att bygga ett äldreboende och en förskola i samma byggnad.

Kombinationen äldreboende/förskola ska ligga i samma kvarter som Vittraskolan.

Förskolan rymmer 80 barn och äldreboendet kommer att ha 80 boende. "Målsättningen är att verksamheterna ska kunna samarbeta och att det uppstår goda sociala effekter över generationsgränserna", skriver fastighetsbolaget i ett pressmeddelande.

På bottenplanet inryms förskolan och på de övre våningsplanen tar äldreboendet plats med takterrass och gemensamma ytor.

20-årigt hyresavtal

Hemsö har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms Sjukhem för förhyrning av äldreboendet med ett 20-årigt hyresavtal.

– Det känns extra spännande med kombinationen äldreboende och förskoleplatser, eftersom det ger fina möjligheter till utbyte mellan generationer, säger sjukhusdirektör Karin Thalén på Stockholms Sjukhem, i pressmeddelandet.

Ligger í Fyrklövern

Fastigheten är belägen inom stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern. Hemsö äger sedan tidigare Vittraskolans fastighet i samma kvarter som inrymmer grundskola F-9.

Detaljplanen för fastigheten är klar och det nya äldreboendet och förskolan beräknas stå färdiga för inflyttning under andra halvåret 2022.

ÄLDREOMSORG. Fastighetsbolaget Hemsö ska bygga ett kombinerat äldreboende/förskola i centrala Väsby. Foto: Mostphotos