Fler förskoleplatser behövs. Foto: Google Maps/Mostphotos

Förskola kan få två våningar

Kardemummans förskola kan komma att byggas ut. – Förskolor med två våningar är framtiden, säger Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolorna.

  • Publicerad 11:35, 2 nov 2018

Förskolan Kardemumman i Farmarstigen har varit uppe politiskt. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har sagt ja till att skapa ett förslag till ändring av detaljplanen för att göra det möjligt att bygga ut förskolan. Går den igenom kan förskolan få en till våning.

– Kardemumman har en provisoriskt paviljong i dag. Den vill vi ersätta med en permanent lösning. Hur stor utbyggnad vi gör beror på hur behovet ser ut då, säger Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolorna.

Förslaget ligger i linje med kommunens översiktsplan och området anses lämplig för förtätning med ”tät bebyggelse”, står det.

Byggs inte om snart

Men det är inte snart förskolan kan komma att byggas om. I förvaltningens så kallade lokalförsörjningsplan står det med som en lösning på ”längre sikt”.

Eftersom markytan är en bristvara är två våningar att föredra

Elisabeth Schultz menar att förskolor med två våningar är framtiden.

– Markyta är en bristvara och vi vill kunna ha kvar stora gårdar med mycket lekyta till barnen.

Samråd nästa år

Förslaget på ny detaljplan för Kardemumman ska ut på samråd under första kvartalet nästa år, enligt den preliminära tidsplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen pekar ut några frågor som behöver studeras närmare. En fråga är till exempel hur en utbyggnad på höjden skulle påverka omgivningen. Andra är trafiksituationen och gårdsytan.