Förskola evakuerad efter upptäckt av asbest

Asbestdamm har upptäckts i Tallkrogens skola och förskolan Bullerbyn efter rivning av fönsterfogar. Barnen på förskolan blixtevakuerades under torsdagen. – Vi kommer att sanera under helgen, lovar Stockholms skolfastigheter Sisab, som medger brister i skyddsåtgärderna.

  • Publicerad 17:58, 16 aug 2018

Förskolan Bullerbyn i Tallkrogen utrymdes på torsdagen – mitt under inskolningsveckan – efter att flera dammprover visat spår av asbest i lokalen.

– Barnen flyttade ut efter lunch idag. Vi ville säkra och se till att det inte är folk i lokalen förrän vi vet hur det ser ut, säger Rebecca Nyberg, kommunikatör på Stockholms skolfastigheter Sisab.

Även i intilliggande Tallkrogens skola har spår av asbest hittats i dammprover under veckan.

Dålig tejpning kan ligga bakom

Dammet kommer från rivning av fönsterfogar i samband med ett fönsterbyte på skolan och förskolan.

Att fogarna innehåller asbest är känt, och enligt Sisab har skyddsåtgärder vidtagits. Men åtgärderna har alltså inte räckt till.

– Fönsterkarmarna har tejpats men på grund av värme eller att det varit dåligt tejpat har tejpen lossnat i nedre hörnen vilket gjort att de kommit ut damm, säger Rebecca Nyberg på Sisab.

Tallkrogens skola där fönstren ska bytas ut. Foto: Pekka Pääkkö

Sanering pågår – nya svar på måndag

Sisab har nu påbörjat sanering av både skolan och förskolan. Arbetet kommer att pågå under helgen.

– Därefter kommer vi att göra ett luftprov med filter som ska visa om det finns några spår kvar. På måndag får vi svar, säger Rebecca Nyberg.

Upprop kan flyttas

På måndag är det också upprop i Tallkrogens skola. Enligt rektorn kommer uppropet för en del av eleverna förmodligen att flyttas från klassrummet till aulan.

– Vi kommer självklart inte låta några barn komma i närheten av det här. Men vi har blivit lovade av Sisab att saneringen ska vara klar på tisdag, säger rektorn Göran Bergholm.

Man kan ifrågasätta den metod som har använts

Göran Bergholm, rektor

Det var han som tidigare i veckan såg misstänkt damm, vilket gjorde att Sisab tog några stickprov. Efter det har totalt 74 dammprover tagits i skolans och förskolans lokaler. Flera har alltså visat positivt för asbest, som kan vara cancerframkallande om man andas in fibrerna.

– Man kan ifrågasätta den metod som har använts och att arbetet inte är klart när verksamheten börjar, säger Göran Bergholm kritiskt.

Projektet försenat

Rivningen av fönsterfogarna skulle ha varit klart till terminsstarten men har försenats. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

– Vi kommer att ta lärdom av det som hänt, lovar Rebecca Nyberg på Sisab.

Vad har ni att säga till de vars barn har vistats i lokalerna?

– Vi har haft möte med verksamheten på förskolan och i samråd med dem genomfört den här evakueringen. Vi ser heller ingen anledning att oroa sig.

Föräldrar till de berörda barnen på förskolan Bullerbyn har ombetts att hålla barnen hemma fredag och måndag, men förskolan har också en annan lokal för de som inte kan.

Fakta

Farligt när det frigörs

Asbest är idag förbjudet men användes länge som byggnadsmaterial och finns därför kvar i många byggnader från 50- 60- och 70-talet.

Det förekommer till exempel som värmeisolering i rör, i underskikt till plastmattor och i fix och fog till kakel.

När man river material som innehåller asbest frigörs asbestfibrer som kan sväva runt i luften under lång tid.

Asbestfibrer är farliga att andas in då de kan orsaka allvarliga lungsjukdomar, bland annat cancer.

 

Källa: Arbetsmiljöverket
Visa merVisa mindre