Det var forskare från det statligt ägda institutet, Rise som önskade tillstånd för att forska på hur kor skulle påverkas om de hölls inne året om.

Anledningen är att kravet på att svenska nötkreatur ska släppas ut på grönbete på sommaren försvårar för lantbrukare att bidra till den nationella ambitionen att öka livsmedelsproduktionen.

Men Göteborgs djurförsöksetiska nämnd säger avslår ansökan med ett: Nej.

Djur vill vara ute

De menar i stället att anses väl utrett att djur vill vara ute och att de mår bra av det, visar handlingar som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/efter-labradorerna-inga-nya-djurforsok-pa-hundar/reptbA!rMJ3V0a4RiV4zzCE1LR4g/

Forskningsprojektet planerade även att undersöka förutsättningarna för att skapa en lika god ”djurvälfärd” i inomhusmiljö som för kor som går ut under betesperioden.

Inte heller det går Göteborgs djurförsöksetiska nämnd med på.

Argumentet är att det inte är motiverat att utsätta djuren för lidande för att utreda något som redan är känt, och som heller inte kan bidra med förbättringar för djur i framtiden.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/trots-protester-gus-labradorer-har-avlivats/repsbB!BUmwptIyiB99m1B4ou0Xhw/