Forskare: Vägen till stationen minst lika farlig

Det är inte alltid själva stationerna i kollektivtrafiken som är problemet vad gäller trygghet och risk att utsättas för brott. Vägen till och från stationen kan vara minst lika riskfylld. KTH-forskare kräver helhetsansvar för trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken.

  • Publicerad 07:55, 17 okt 2018

Vania Ceccato, docent vid KTH, är koordinator för nätverket Säkraplatser, där akademiker, säkerhetsexperter och polisen med flera utbyter information om hur brott i stadsmiljö kan förebyggas.

– Det krävs ett helhetsansvar för vad som händer både på och utanför stationen, och på själva resan, säger hon.

Säkerhet mellan stolarna

I dag är många aktörer inblandade, och säkerhetsaspekterna hamnar mellan stolarna, menar hon.

Och de stationer som upplevs som otrygga är inte alltid de mest brottsutsatta.

För några år sedan ledde hon ett projekt där man undersökte säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Studien visade till exempel att Hagsätra, Slussen och Tensta uppfattades som trygga, trots att kriminaliteten där var hög vid den tiden.

Trängsel och ödslighet riskfaktorer

Vid stora stationer med stor genomströmning av människor, som på Centralen, sker flest brott. Men risken för den enskilde att utsättas kan förstås vara större på en liten station trots att där sker få brott.

– Den upplevda tryggheten beror ju på flera olika faktorer. En tom buss med bara ett par personer kan kännas otrygg för en kvinna, lika väl som en fullpackad buss där man trängs, säger Vania Ceccato.

Konferens om brott på allmän plats

De senaste rönen om hur stadsmiljön kan bli säkrare att vistas i lyfts vid en internationell konferens, ”Crime and fear in public places”, på KTH den 17-18 oktober, arrangerad av Vania Ceccato och Säkraplatser.

Fakta

Större risk vid ändstationer

Flest våldsbrott begås under årets kalla månader.

Flest stölder och rån begås på eftermiddagarna.

Mest skadegörelse sker kvällstid.

Ändstationer har en högre våldsbrottskvot (brott per passagerare).

Mer centrala stationer har en högre frekvens av stölder.

Människor är mindre trygga på väg till eller från stationen än på själva stationen.

Visa merVisa mindre