Fontänen var en mötesplats redan när ABC-staden byggdes. Foto: Mikael Andersson

Forskare inspireras av ABC-staden när Stockholm växer

Närhet till jobb, kollektivtrafik och service var bärande idéer när ABC-staden Vällingby byggdes på 1950-talet. Nu inspireras forskare av de tankarna när flera nya stadskärnor ska utvecklas.

  • Publicerad 11:32, 19 aug 2016

– Stockholm växer så det knakar men det finns en assymetri i staden. Många bor på södra sidan med de flesta jobbar inne i stan eller i de norra delarna, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola.

Han är projektledare för ett flerårigt projekt som högskolan ska driva tillsammans med näringslivet. Syftet är att undersöka hur staden samtidigt som den blir större också ska bli hållbar, både socialt och ekonomiskt.

Både likheter och skillnader

Politikerna har antagit regionala planer som innebär att man ska utveckla ett antal mindre stadskärnor i ytterstaden. Enligt Apostolis Papakostas kan man dra vissa paralleller till tankarna som låg bakom ABC-staden Vällingby när den byggdes på 1950-talet.

– Till exempel att ha nära från bostaden till jobb samt tillgång till samhällsservice och kollektiv trafik. Men ABC-staden tillhör en svunnen tid och det finns också skillnader. Nu handlar byggandet om att utveckla och förtäta befintliga områden och då får man ta till kreativa lösningar för att skapa goda villkor för företagandet och attraktiva stadsdelar, säger han.

Ska överbrygga segregation

Idag strävar man efter en varierad bebyggelse men på 1950-talet byggde man tydligt uppdelade områden med villor och radhus för sig, hyreslägenheter för sig.

– Det finns platser där villor och hyreshus ligger nästan intill varandra men där folk inte umgås över gränsen. Vi vill undersöka vad man kan göra för att bryta det, hur folk kan mötas, säger Apostolis Papakostas.