Forskare: ”Det är ett växande problem”

Att män dominerar centrum i en del områden är ett växande problem menar forskare. I Järva hoppas politiker att aktiviteter ska locka kvinnor till centrum.

  • Publicerad 11:31, 15 feb 2017

– Det har blivit ett växande problem, att män dominerar offentliga rum i en del områden och kvinnor pressas tillbaka, säger Astrid Schlytter, forskare och docent vid Stockholms universitet.

Hon menar att det handlar om social kontroll i offentliga rummen som tar sig ett annat uttryck nu än vad det gjort tidigare.

– Skillnaden nu är att det inte längre bara är familjen eller släkten som kontrollerar kvinnor och flickor. Nu är det hela områden som utövar social kontroll över kvinnor.

Parallella samhällen i samhället

En orsak, enligt henne, är att fler grupper lever isolerade från varandra och att det uppstår parallella samhällen i samhället, där äldre kulturer med gamla värderingar råder. Personer som annars kanske ­inte skulle gå efter till exempel hedersvärderingarna gör det eftersom de upplever ett tryck från närområdet.

– Politiker vet om att de här problemen finns och måste tillsammans med lokala aktörer ta ansvar, man kan inte lägga ansvaret på de enskilda kvinnorna och flickorna.

Zeliha Dagli var kritisk – tvingades flytta

Mia Päärni (S) ordförande i Rinkeby-Kist stadsdelsnämnd känner till problemen.

– Jag upplever också att män dominerar i den offentliga miljön. Det tror jag de flesta gör som är verksamma i dessa områden.

Vad kan ni göra för att öka kvinnors närvaro i offentliga rummen?

– Jag har inte något bra svar på det. Jag hoppas nu på att våra Community center, där flera verksamheter möts under samma tak, ska kunna ha aktiviteter som lockar kvinnor att delta.