Cyklister bryter oftare mot trafikregler än bilister, säger Sören Nordlund. Foto: Mostphotos/pressbild

Forskare: Cyklister bryter medvetet mot regler

Det kan vara hetsig stämning i trafiken i Stockholm. Och cyklister bryter medvetet mot lagen, enligt forskaren Sören Nordlund. – För en cyklist är det viktigare att rulla än att följa regler, säger han.

  • Publicerad 07:12, 27 sep 2018

Rekordmånga cyklar i Stockholm. Vilka utmaningar medför det? Det fokuserar Lokaltidningen Mitt i på i en serie artiklar.

Och samtidigt som cyklisterna och fotgängarna blir allt fler på Stockholms gator kör hundra­tusentals bilar i innerstan varje dag.

Tonen bland stans trafikanter kan vara hård. Om det vittnar både trafikanter, polisen och kommunen.

Och hetsigt blir det när det är tätt och trångt, säger Sören Nordlund, pensionerad adjunkt i psykologi på Högskolan i Dalarna som är specialiserad på trafikpsykologi.

Varför blir det så hatiskt stämning?

– Det är ett minikrig. Trafik handlar om att ta sig framåt. Och allt som hindrar en gör att man blir stingslig och sur, säger han och fortsätter:

– Cyklister blir arga på bilister. Bilister tycker att cyklister beter sig som oberäkneliga bålgetingar som gör saker helt utan sans och vett.

Sören Nordlund kallar det klassiska mänskliga drag.

– Att det är några andra som gör fel, vilket gör att man utvecklar en negativ bild av andra trafikanter.

Generellt kan man säga att för en cyklist är det viktigare att rulla än att följa regler

Sören Nordlund

Cyklister bryter mot regler

Och generellt är cyklister faktiskt mer benägna att bryta mot trafikregler än bilister, säger Sören Nordlund. Han hänvisar till en studie gjord på Uppsala universitet där man jämförde beteendet hos personer när de satt bakom ratten och när de cyklade.

En liknande studie om cyklisters beteende har även gjorts av Statens väg- och transportinstitut.

– Generellt kan man säga att för en cyklist är det viktigare att rulla än att följa regler.

Olika syn på vad man får göra

Som exempel kan cyklisten tycka att det inte är något märkvärdigt eller brottsligt när hen till exempel kör mot rött ljus, men som bilist stannar man för rött även om det är mitt i natten och det inte finns några andra bilar.

– Det handlar inte om kunskapsbrist, utan om synen vad man får göra som cyklist och bilist. Det sociala trycket, säger Sören Nordlund.

– Vi människor fungerar så, att vi är noga att göra så som vi tror att andra tycker att det är okej att göra.

Vad ska man då göra för att få bättre trafikklimat?

– Dels är den fysiska planeringen viktig. Att cyklisterna kan få cykla på sina villkor, att bygga cykelbanor med så få konfliktpunkter som möjligt.

Men det är även viktigt att jobba för att trafikanter ska bryta sitt sätt att se på varandra.

– Tänker man ”jävla cyklister” så beter man sig så. Det gäller att bryta de negativa tankarna, då kan man också ändra sitt beteende, säger Sören Nordlund.

Fakta

Detta gäller i trafiken

Får cyklister cykla på trottoarer?

Nej, förutom barn tills de är åtta år gamla.

Får cyklister cykla i bredd?

Nja, cyklande skall färdas efter varandra. Men när det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får man cykla i bredd.

Vad gäller vid övergångsställen och cykelöverfarter?

Bilister har ingen skyldighet att stanna för cyklister på övergångsställen, om man inte leder sin cykel. Men vid cykelöverfarter ska bilister stanna.

Får cyklister cykla på gågator?

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Hur svänger man vänster med cykel?

Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.

Får man skjutsa på cykel?

Ja, barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år. Man får även skjutsa två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

Källa: Transportstyrelsen, Cykelfrämjandet
Visa merVisa mindre