Forskare: Att ge sig ut i grönskan ger många hälsofördelar

Forskaren Mare Lötmus Sundström har länge sett en mängd hälsofördelar med att ge sig ut i naturen. Nu ska hon försöka ta reda på om de som har vistats mycket utomhus under pandemin har klarat sig bättre än andra.

  • Publicerad 10:12, 22 maj 2020

– Vi människor dras till grönytor och Stockholm är en väldigt grön stad om man jämför med många andra storstäder i Europa. Så ta med dina barn, och när det blir möjligt äldre nära och kära, ut i naturen och till parker, säger Mare Lötmus Sundström.

Hon är forskare inom miljömedicin vid Karolinska institutet och forskar bland annat om effekten av grönska på människors hälsa i stadsmiljö. Bättre fysik, minskad stress, sänkt blodtryck och ökat psykiskt välmående – Mare Lötmus Sundström räknar upp en rad hälsoeffekter av att visats mer i grönområden eller bo i miljöer med mycket växtlighet.

– Jag brukar säga att grönskan ska finnas runt knuten. Att vistas i grönska gör att vi blir mer fysiskt aktiva men ännu viktigare verkar vara den avslappning och stressreduktion som det leder till, säger hon.

”Träd gör att vi mår bra”

Mare Lötmus Sundström. Foto: Privat

Själv tillbringar Mare Lötmus Sundström en hel del tid ute i skogen, där hon säger att hon mår som bäst.

– Det verkar som att träd är väldigt viktigt för att vi människor ska må bra. Även vatten verkar påverka den psykiska hälsan. Hjärnan blir snabbt trött på raka linjer och där spelar trädens linjer in för att göra oss mer avslappnade.

Ny forskning på gång

Mare Lötmus Sundström är just nu med och förbereder en studie om vilken effekt coronapandemin har haft för hur mycket tid vi tillbringar i grönområden och hur fysiskt aktiva vi är i vardagen. Senast i slutet av juni hoppas hon kunna skicka ut ett frågeformulär till 10 000 personer för att djupdyka i hur pandemin har påverkat våra beteendemönster och mående.

– Vi vill få reda på till exempel om de som har förlorat jobbet eller har haft en väldigt sjuk anhörig under pandemin, men har vistats mycket i naturen, klarar sig bättre än de som har varit mer inomhus, säger Mare Lötmus Sundström.