STOPP? Försäljningen av anrika Vårstavi står på paus. Motståndarna till försäljningen, Poul Bjerre-sällskapet, har hittat en ny angreppspunkt för att häva en försäljning. Nu ligger ärendet hos domstol. Foto: Claudio Britos

Försäljningen av Vårstavi pausad – ärendet i domstol

Många trodde att kampen var slut när nycklarna till Vårstavi skulle lämnas över till mäklare för försäljning i somras. Men så långt hann det aldrig gå. Nu har nämligen Poul Bjerre-sällskapet hittat en ny metod för att förhindra försäljningen.

  • Publicerad 09:18, 21 sep 2021

De årslånga turerna kring psykoterapins Poul Bjerres gamla bostad i Grödinge, Vårstavi, fortsätter. På ena sidan står Stiftelsen Vårstavi som vill sälja huset, och på andra står Poul Bjerre-sällskapet som vill det motsatta.

Senast Mitt i djupdök i konflikten stod det klart att huset skulle säljas, och att nycklarna till den gamla villan skulle överlämnas till en mäklare. Men riktigt så långt hann det aldrig gå.

Nu säljs anrika Vårstavi

En specialist på stiftelser har på sällskapets vägnar kikat på Poul Bjerres ursprungliga testamente, och har konstaterat att det finns fog för att förhindra en försäljning av villan.

– I de första stadgarna som skrevs av Poul Bjerre står det att Poul Bjerre-sällskapet ska ha lika mycket inflytande över donationen (huset och dess inventarier, reds. anm.) som styrelsen, säger Anita Widén, ordförande i Poul Bjerre-sällskapet och ledamot i Stiftelsen Vårstavi.

Enligt henne har stiftelsens styrelse försökt göra ändringar i stadgarna, på så vis att sällskapet inte längre ska ha inflytande över beslut som fattas. Men det ogillades av både kammarkollegiet och länsstyrelsen.

På paus

Försäljningen av villan har inte kunnat fortgå då flera ärenden ligger hos både länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Ärendet i länsstyrelsen rör försäljningen, medan ärendet i förvaltningsrätten rör sällskapets begäran om att skydda villan med inventarier i stadgarna.

– Jag tror att länsstyrelsen inväntar ett beslut från förvaltningsrätten innan man tar tag i samlingsärendet kring försäljningen, säger Anita Widén.

Striden om Vårstavi fortsätter