Bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) är positiv till försäljningsplanen för Vällingby centrum. Foto: Mikael Andersson/Anna Wettergård

Försäljningen av Vällingby centrum tar fart

90 butiker blir till salu när Vällingby centrum privatiseras. Kulturverksamheter, så som Folkets hus, biblioteket och Stadsteatern, föreslås dock stanna i stadens ägo.

  • Publicerad 16:47, 16 jun 2020

Hösten 2019 startade staden processen att sälja Vällingby centrum, som idag ägs av kommunala Svenska Bostäder, till en privat ägare. Nu är det dags för nästa steg. Idag presenterar staden sitt förslag på hur försäljningen ska gå till och vilka fastigheter som berörs.

Totalt är det 80 000 tusen kvadratmeter, fördelat över sju fastigheter med sammanlagt 90 butiker, som föreslås ingå i affären.

– Det är till större del butiker, restauranger och kontorslokaler, helt enkelt den kommersiella delen som det är ovanligt att kommuner äger. De innebär en ekonomisk risk och genom att sälja av dem så kan också Svenska Bostäder fokusera på sitt huvuduppdrag, som är att bygga och förvalta hyresrätter, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Prislappen för Vällingby C: Två miljarder

Kulturen kvar i stadens ägo

Flera boende i Vällingby med omnejd har tidigare varit kritiska mot försäljningen av Vällingby centrum, och en oro har varit att privatiseringen skulle innebära att kulturinstitutioner som Folkets hus, Trappan och biblioteket, skulle påverkas negativt.

Protestlista mot centrumförsäljning lämnas in

Men enligt förslaget kommer Folkets hus, Stadsteatern, fritidsgården och biblioteket stanna kvar i statlig ägo.

– Det är av hänsyn till det kulturella utbudet, för säkerställa att det är så bra som möjligt, säger Dennis Wedin.

Biografen ingår formellt i en av fastigheterna som ska säljas, men den kommer enligt Dennis Wedin att köpas tillbaka av Svenska Bostäder efter en fastighetsbildning som kan ta över ett år.

Kulturskolans lokaler föreslås också säljas, men enligt förslaget ska de kunna få teckna ett nytt hyresavtal med valfri längd.

Beslut tas i slutet av juni

Beslut om den föreslagna försäljningsstrategin ska tas av Svenska Bostäders styrelse 25 juni. Om förslaget antas kommer centrumet marknadsföras efter sommaren, och en eventuell köpare kan föreslås vid årsskiftet 2020/2021.

– Det ska vara en bra affär för skattebetalarna, så det blir ingen affär om det blir för låga anbud. Då får vi i så fall får vi skjuta upp affären, och gå tillbaka till marknaden vid ett senare tillfälle, säger Dennis Wedin.

Försäljningen...

... rör även ett arrende, som gör det möjligt att anlägga ett parkeringsdäck med tillfälligt bygglov inom Grimsta 1:2.

Vällingby centrum

Byggdes på 50-talet.

Renoverades mellan 2004–2008.

Huserar 20 restauranger och kaféer.

Har 10 miljoner besökare varje år.

Visa merVisa mindre