Landstinget vill avvakta med försäljning.. Foto: Jana Eriksson

Försäljningen av Bromma sjukhus skjuts upp

Bromma sjukhus, Jakobsbergs sjukhus och Sabbatsberg – alla ska de säljas, men nu vill landstinget vänta lite. Anledningen är att de vill vara säkra på att vårdplatser för äldre inte försvinner.

  • Publicerad 14:29, 4 okt 2018

Försäljningarna av flera närsjukhus i länet sätts på vänt. Landstingsfullmäktige har visserligen beslutat att Bromma sjukhus, Jakobsbergs sjukhus och en del av Sabbatsbergs sjukhus ska säljas, men nu vill hälso- och sjukvårdsförvaltningen att man avvaktar med det.

Det framgår av förslaget till investeringsplan 2019-2028 som ska fastställas av landstingsfullmäktige.

Behövs fler vårdplatser för äldre

Anledningen är att det bedrivs geriatrisk vård, äldrevård, på dessa sjukhus, och geriatriska vårdplatser är det ont om.

Och behovet väntas öka. Till 2026 behövs 190 nya platser, och man vill inte äventyra de vårdplatser som finns.

På Sabbatsberg ska den som köper fastigheten uppföra en ny vårdbyggnad, och nu vill hälso- och sjukvårdsförvaltningen ha ett ord med i laget om vilken vård som ska bedrivas i det nya huset.

Handens sjukhus också till salu

Planer finns även på att sälja Handens sjukhus, som är slitet och utdömt. De planerna går också i stå nu. Tvärtom föreslås att utreda att bygga ett nytt sjukhus, och på så vis säkerställa geriatriska vårdplatser.

Även vid Dalens sjukhus kan ett nybygge ge geriatriken ett tillskott. På sikt diskuteras också en ny geriatrisk enhet vid Södersjukhuset.