Närpolis Björn Svensson uppmanar nu bilister och fotgängare att vara extra försiktiga i trafiken, speciellt här på Granhammarsvägen. Foto: Mitt i

Förrädisk halka orsakar olyckor

Tre svåra olyckor inom loppet av tre dygn. Trots att snön dröjde tills i söndags ställer väglaget i Upplands-Bro till problem. Polisen varnar nu för kommunens halaste vägar.

  • Publicerad 00:00, 20 dec 2011

Trots att den varit snålt med snö hittills har läget på kommunens vägar tidvis varit svår. De senaste två veckorna har minst tre svåra olyckor rapporterats.

Förra lördagen halkade en lastbil av vägen och voltade i höjd med Håtuna kyrka strax innan klockan åtta på morgonen. Enligt räddningstjänsten var det mycket halt på vägbanan, men ingen person skadades.

De två föregående dagarna skadades en person och fick föras till sjukhus efter en singelolycka i närheten av Toresta, och ytterligare tre personer skadades lindrigt när en bil krockade med en buss på Köpmanvägen.

Närpolis Björn Svensson uppmanar nu bilister och fotgängare att vara extra försiktiga i trafiken, speciellt på Granhammarsvägen, Enköpingsvägen och E18 där många olyckor inträffar.

– Backen vid utfarten från OK-macken på Granhammarsvägen kan vara glashal under vintern. På samma väg är även rondellen vid Pettersbergsvägen och utfarten vid Kraftvägen olycksdrabbade, säger Björn Svensson.

Jan Henriksson, som är chef för OKQ8, bekräftar bilden. Han berättar att bilar ofta hamnar i diket utanför macken under vintertid.

– Lastbilar och andra tunga fordon kan också ha problem med att ta sig upp för backen, som kan bli väldigt hal.

På Enköpingsvägen tipsar Björn Svensson om extra uppmärksamhet utanför Syltaområdet. Många av de olyckor som inträffar på E18 sker enligt statistik vid trafikplats Kungsängen. Väg 269, som enligt Trafikverket räknas som en av landets farligaste vägar, är också olycksdrabbad, men här sker mest viltolyckor.

Även Susanna Huttunen, trafikingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen, har statistik på att just dessa vägar är extra olycksdrabbade för motorfordon under vintertid.

Men olyckor sker även bland gång- och cykeltrafikanter.

Faktum är att singelolyckor med fotgängare är den absolut vanligaste olyckstypen i Upplands-Bro.

De står, enligt Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada), för tre av fyra olyckor med svåra personskador som har inträffat på de kommunala vägarna under året.

– De olyckorna sker oftast på gång- och cykelvägar inom Bro och Kungsängen, antagligen på grund av att flest personer rör sig där, säger Susanna Huttunen.

Enligt Strada, som sammanställer olyckor i trafiken där polis och sjukvård har fått rycka ut, har 37 trafikolyckor hittills ägt rum i Upplands-Bro i år, varav en har haft dödlig utgång och fyra har haft lett till svåra personskador.

Men mörkertalet är stort, enligt Björn Svensson, eftersom polis och räddningstjänst bara blir rapporterade om någon är skadad eller om något fordon utgör ett hinder för övrig trafik.

Enligt Thomas Pihl, informatör på Trafikverket, bör man se upp när temperaturen ligger runt nollan och det är fuktigt ute.

– Då är det stor risk för den så kallade ”svarta halkan”, som är svår att upptäcka. Vidare ska man passa sig för skuggiga och lågt liggande vägpartier. Broar brukar också vara hala, eftersom de kyls både under- och ovanifrån.

Han menar att många förare luras att tro att det är halkfritt så länge det inte är snö på vägarna.

– Men nu är det trots allt december och halka kan uppträda utan förvarning. Som trafikant gäller det att anpassa sin körning efter årstid.