Sara Ferlander, docent, och Tanya Jukkala, doktor i sociologi vid Södertörns högskola.

Förortens kvinnor kan förändra hur staden byggs

Ett nytt forskningsprojekt på Södertörns högskola vill förändra hur man bygger städer genom att sig in i huvudet på förortstjejer i Fittja, Flemingsberg och Östberga.

  • Publicerad 14:45, 7 maj 2020

Södertörns högskola har startat ett nytt forskningsprojekt som engagerar sociologer, arkitekter och samhällsplanerare. De vill ta reda på vad unga förortstjejer tycker om sina områden.

– Staden växer och förändras mycket just nu. Då vill vi ta reda på hur användningen av staden ser ut med fokus på unga kvinnor, en grupp vars röster inte hörs så mycket inom stadsplanering och stadsutveckling, säger Sara Ferlander, lektor i sociologi vid Södertörns högskola.

– Vi vill förstå hur tjejerna upplever sina områden, vad de betyder för dem och vilka behov de unga tjejerna har, förklarar Tanya Jukkala, även hon lektor i sociologi vid Södertörns högskola.

Nya sätt att bygga stad

Genom att ta promenader med tjejerna i Fittja, Flemingsberg och Östberga hoppas forskargruppen kunna identifiera nya sätt att bygga städer på.

– En viktig aspekt i hela projektet är att låta de unga kvinnorna vara experter. De kommer från områdena och har erfarenheter som andra experter, som stadsplanerare och arkitekter, inte har. Genom att lyfta tjejernas erfarenheter, och utbyta dem med andra stadsbyggnadsexperter, blir hela processen mer jämlik och bättre för alla, säger Tanya Jukkala.

Börjat i Fittja och Flemingsberg

Projektet har redan dragit igång, och ska pågå under fyra år. Redan nu har forskarna hunnit göra en del observationer, både i Fittja och i Flemingsberg.

Genom att besöka olika mötesplatser och delta i olika aktiviteter för unga kvinnor, som Östberga kulturhus, Fittjas systrar utan gränser och Urban girls movement Botkyrka. Sedan ett tidigare forskningsprojekt har de kontakter från tjejgrupper i Flemingsberg.

– Vi hoppas på ett snöbollsurval. Att få nya kontakter genom de kontakter vi redan har. Tanken var att utgå från mötesplatserna, men vi får nog tänka om lite. Sen får vi se i höst när saker förhoppningsvis har börjat öppna upp igen, säger Sara Ferlander.