Föroreningar från F 18 i Tullinge kostar minst 20 miljoner

Föroreningarna i marken vid gamla F 18 i Rikstens friluftsstad upptäcktes 2011. Försvarsmakten förordar övertäckning av marken som är billigaste åtgärden men gör marken obyggbar. Botkyrka kommun ska nu säga sitt – alternativen ligger mellan 20-750 miljoner kronor i pris.

  • Publicerad 16:00, 22 aug 2019

Försvarsmakten som hade flygflottilj för stridsflyg i Riksten förr har tagit på sig skulden till föroreningarna av PFOS som upptäckts i marken i Riksten och i grundvattnet i Tullinge.

Miljöföroreningarna kommer framförallt från två platser, huvudbrandövningsplatsen och napalmövningsplatsen på den gamla flygplatsen. Ämnet PFOS fanns förr i brandskum och som sedan gick ner i marken.

Punkt 1 och 2 visar den huvudsakliga brandövningsplatsen och napalmövningsplatsen. Här har de högsta halterna av PFOS uppmätts. Botkyrka kommun vill att Försvaret undersöker ett utökat område här. Försvarets idé är att täcka över marken senare. Karta: Niras/Försvarsmakten.

Trots att föroreningarna som kommer från gammalt brandskum upptäcktes redan 2011, finns ännu inga beslut om vad eller när något ska hända i Riksten.

I slutändan är inte beslutet kommunens.

Linda Evjen, VA-chef på Botkyrka kommun.

Påverkar bostäder

Men Försvarsmakten fortsätter förorda en övertäckning av marken vilket skulle kosta 20 miljoner kronor och enligt Försvarsmakten reducera transporten av PFOS-föroreningarna med 90 procent. Men övertäckningen påverkar mark där det planeras för bostäder.

– Övertäckning gör att det inte går att bygga på platsen, säger Linda Evjen som är vatten- och avloppschef på Botkyrka kommun.

750 miljoner

De andra alternativen är desto dyrare och kostar upp till 750 miljoner kronor. Dyrast är att gräva ur marken kombinerat med högtemperaturförbränning av jorden.

Dricksvatten från Tullinge vattenverk

Vid sidan av Försvarets utredning har Botkyrka kommun låtit göra undersökningar om föroreningarna. Bland annat kring föroreningarnas spridning, men också vilka åtgärder som behövs för att Tullinge vattenverk ska kunna börja producera dricksvatten igen. Utredningarna och förslag till åtgärder kommer att läggas fram under hösten.

– I slutändan är inte beslutet kommunens. Men vi kan jobba för att påverka Försvarsmakten, säger Linda Evjen som är vatten- och avloppschef på Botkyrka kommun.

Fakta

Hälsoeffekter av PFOS

Tester på däggdjur har visat att PFOS kan påverka bland annat levern, fortplantningsförmågan och immunförsvaret.

Oberoende forskare som Mitt i talat med tidigare har inte sett någon anledning för allmänheten i Tullinge att känna sig orolig med tanke på att halterna som uppmätts i dricksvattnet legat under Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden.