Vuokko Tanttu, Mia Mathiasson (ordförande) och Mariola Hestell vid kolonilotterna i Riddersvik. Foto: Stefan Källstigen

Föroreningar får kolonilotterna i Riddersvik att växa igen

Efter att markföroreningarna i Riddersvik upptäckts håller kolonilotterna på att växa igen. Nu slår kolonisterna från sig klagomålen och riktar i stället kritik mot Stockholm stad som inte ger några besked om när det ska åtgärdas. – Vi vill verkligen inte förlora det, säger Mariola Hestell.

  • Publicerad 04:42, 29 jul 2020

– Det kommer ta runt tio år att få upp det här i höjd igen, säger Mia Mathiasson och ser sig omkring på det böljande landskapet i magenta och gula färger.

Tillsammans med Mariola Hestell och Vuokko Tanttu står hon på grusvägen som separerar kolonilotterna. De är uppgivna. I år skulle de ha 40 års-jubileum, men det blir det inte något utav. Deras flera år långa arbete håller på att förfalla. Lotterna växer igen, och det går fort.

Koloniägarna vill förklara

Veckan innan påsk meddelade Stockholms stad att marken kring Riddersviks herrgård innehåller höga halter av tungmetaller. Det visar de prover som togs inför bygget av 700 lägenheter som planeras i området.

Den populära Rosenparken har spärrats av och skyltar har satts upp för att varna om föroreningarna.

Skyltar från Stockholms stad informerar om föroreningar. Foto: Stefan Källstigen.

Mia Mathiasson, ordförande för Föreningen Riddersviks kolonilotter, berättar att föreningen möter mycket kritik för hur det ser ut på lotterna.

– Vi får ju vara här, men miljöförvaltningens rekommendationer är att vi inte vistas i området alls. Vi får inte gräva i jorden, området förfaller, säger hon.

Dubbla budskap från staden

Många av budskapen från Stockholm stad är dubbla. Samtidigt som risken för negativa hälsoeffekter av grönsaker och bär som odlats i området bedöms som minimal råder Stockholm stad att ingen – i synnerhet inte barn – att  visitas inne på koloniområdet eller äta av det som odlats där.

Hela området behöver saneras, men om och när det ska ske finns inga beslut om. Samtidigt planerar stadsdelen att ta tillbaka marken som tillhör fem lotter, det vill säga ungefär tio procent av den totala marken, för att göra området mer lättillgängligt för allmänheten.

Får inga svar

Oavsett vad som planeras upplever föreningen att de inte får svar på några frågor.

– Ena stunden säger de att det kommer besked efter sommaren, sedan till hösten eller i oktober. Vi förstår också att detta kommer att kosta och det krävs beslut i nämnderna, men då är det bättre att de berättar om vilken nämnd de planerar att dra ärendet i och hur deras tidsplan ser ut, säger Mia Mathiasson.

Kolonilotterna växer igen. Foto: Stefan Källstigen.

Vad krävs för att ni ska kunna vara igång nästa säsong?

– Vi måste kunna starta i mars, men då behöver vi besked månader innan för att kunna förbereda, säger Mariola Hestell.

– Vi har redan tappat 15 medlemmar. Om de sanerar här och lägger ny jord så kommer vi ha en fin start och mycket motivation, men måste vi vänta ytterligare en säsong är det inte många som kommer orka, säger Mia Mathiasson.

Fakta

Var kommer föroreningarna ifrån?

Det är inte helt klarlagt vad som har orsakat föroreningarna, men en teori är att det kommer från jordförbättringen man använde under större delan av 1900-talet. Då togs slam och gödsel från Lövsta avfallshantering.

Här kan du läsa mer om föroreningarna.

Källa: Stockholm stad

Kommer kräva ersättning

På koloniområdet finns ett hundratal växtarter, allt från stora blommor och bär till rabarber och sparris. Föreningen uppmanar alla sina medlemmar att inventera sina lotter och med  hjälp av koloniförbundets odlingsrådgivare ska de sätta ekonomiskt värde på växterna.

– De här växterna är mer värda än prislappen i affären. Varje sparrisplanta, varje rabarber har någon bekostat. Vi kommer kräva staden på ersättning, säger Mariola Hestell.

Koloniägarna i Riddersvik önskar mer information från Stockholm stad. Foto: Stefan Källstigen.

– Det handlar inte bara om penningvärde, säger Mia Mathiasson och visar upp en lång vinranka i en av lotterna.

– Det tar lång tid att få fram druvor. Går det att ersätta med pengar? Nej, det gör det inte.

Vi får bara inte förlora det

Mariola Hestell

Det kommer ta tid innan nya plantor sätts i jord på Riddersviks kolonilotter, och ännu längre innan de växt upp till den storlek de har i dag.

Vad betyder kolonilotterna?

– Det är bra för själen att vara utomhus. Jag gillar att komma hit. Just nu är jag så trött på att gå runt i Vällingby, säger Vuokko Tanttu.

– Det är ett andningshål, vi får bara inte förlora det, tillägger Mariola Hestell.

”Inte aktuellt under 2020”

Att kolonilotterna kommer stå i blom och odlingar kommer vara ätbara nästa säsong, det vågar inte Stockholms stad ta i hand på.

– Det är omöjligt att säga, menar Hendrik Bergstén, projektkommunikatör vid exploateringskontoret.

Just nu undersöker och utreder analys- och teknikkonsultföretaget WSP möjliga lösningar för de förorenade grönområdena.

– Svaren kommer att finnas framme i höst och stadens webbinformation kommer att uppdateras successivt. Det innebär att någon odling inte är aktuell under 2020. Det går i dagsläget inte att säga när beslutet om åtgärder kommer att tas, säger Hendrik Bergstén.

Vad är det som tar tid?

– Svaren på markproverna kom i april och då hade vi ett möte med föreningen. Så det är inte så länge sedan. Det var inte möjligt att få fram någon åtgärdsanalys innan sommaren. Staden och stadsdelsförvaltningen kommer att informera koloniföreningens ordförande om resultaten av pågående utredningar.