Tvärförbindelse Södertörn. En förlängning av Förbifart Stockholm med 20 kilometer ny sträckning av väg 259, från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Förlängningen av Förbifart Stockholm: Här ska nya motorvägen byggas under skogen

Allt pekar på att den nya motorvägen mellan Vårby och Haninge ska dras i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat. Annars förstörs naturen. Men projektet går ändå på tvärs mot klimatmålen, hävdar MP. Och frågan är: finns det ens några pengar?

  • Publicerad 17:46, 2 mar 2017

Borrmaskinerna står där skogen tar slut och ängarna tar vid i Flemingsbergsskogens naturreservat. Trafikverkets entreprenör undersöker möjligheten att bygga en motorvägstunnel under reservatet.

Inom två veckor beslutar Trafikverket vilken sträckning Tvärförbindelse Södertörn ska få genom Huddinge. Tre olika korridorer har utretts. Alla kommuner på Södertörn har önskat sig den norra.

– Inga beslut är fattade, men allt pekar på att det blir det alternativet vi går vidare med, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef på Trafikverket.

Den korridoren går rakt igenom Flemingsbergsskogens naturreservat. Här finns två alternativ:

1. En tunnel genom hela reservatet eller;

2. Tunnel halva vägen fram till ängarna vid Stensättra. 

Både Huddinge och Naturvårdsverket är tydliga: alternativet med den kortare tunneln ger skador som inte går att reparera på mycket höga naturvärden av riksintresse. 

Även Trafikverket håller med.

– Så är det. Det kommer bli svårt att uppnå de natur- och miljömål som finns om vi går i ytläge, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Dyrt med tunnel

En tunnel måste dras i berg, på samma sätt som Förbifart Stockholm nu borras och sprängs fram under Sätraskogens naturreservat.

– Vi har sett att det finns berg för en tunnel hela vägen. Nu gör vi borrningar och tar prover på bergets kvalitet.

Men att bygga tunnel är dyrt. Och det tar tid.

– En meter tunnel kostar ungefär en miljon kronor. I berg med sämre kvalitet blir det mer komplicerat, då tar arbetet längre tid och blir dyrare.

I maj ska den mer exakta vägdragningen presenteras på samråd. Enligt tidsplanen ska vägen börja byggas 2020 och öppna 2026, samma år som Förbifart Stockholm.

Planerades i onödan

Tvärförbindelsen har legat på ritbordet sedan 40-talet. 1998 var Trafikverket klar med en första ansökan för Södertörnsleden, som projektet kallades då.

Då planerades en väg i ytläge genom Flemingsbergsskogen. Planen överklagades av den lokala Naturskyddsföreningen.

Ensam i kampen. ”Det är naivt att tro att det blir en tunnel hela vägen, såna pengar finns inte”, säger Marica Lindblad (MP). Foto: Sara Ringström

2013 stod traktorerna uppradade i Glömstadalen. I sista stund kallar Trafikverket till presskonferens: Hela planeringen ska göras om från scratch. Vägen skulle aldrig klara en rättslig prövning, då en ny miljölag ställer tuffare krav.

– Vi hade hävdat att vägen var olaglig i flera år. Men ingen lyssnade på oss. Istället slängde man minst fem år av onödig planering åt skogen, berättar Marica Lindblad (MP), som protesterade mot vägen.

Avsaknaden av vägen hämmar utveckling och konkurrenskraft på Södertörn, menar kommunerna på södra sidan.

Dagens väg 259 en av de mest olycksdrabbade i länet. Varje dag trängs 20 000 fordon på Glömstavägen. I rusningstrafik har ambulans svårt att ta sig fram till Huddinge sjukhus. Glömstabor har svårt att ta sig till och från hemmet.

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

På sträckan mellan Huddinge och Haninge är var femte fordon en tung lastbil, den högsta andelen i länet. När den nya hamnen öppnar i Norvik kommer vägen belastas ännu mer.

– Idag har vi regional trafik på Glömstavägen och Storängsleden. Trafik som inte hör hemma i våra bostadsområden. Tung trafik måste ligga på en separat motorled och inte på våra lokalgator, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för byggfrågor.

Tung trafik. På ängarna intill Glömstavägen planeras en ny stadsdel med 6500 bostäder. Men först måste trafiken på väg 259 lösas. Foto: Sara Ringström

Utmätt. Bergsprover på ängarna vid Stensättra, där Tvärförbindelsen kan tänkas gå.

Provborrar. Trafikverkets entreprenör utreder bergkvalitén under Flemingsbergsskogen.

Vill undvika fler fördröjningar

Nu kräver alla kommuner på Södertörn att tidsplanen säkras för att undvika fler fördröjningar. En ödesfråga är finansieringen. Idag ligger tvärförbindelsen med i Trafikverkets nationella plan, med en budget på 4,9 miljarder kronor. 

– Det är samma pengar som ligger kvar i nationell plan från Södertörnsleden. Men idag planerar vi för en helt annan anläggning som kommer att bli dyrare, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Nu jobbar Trafikverket med en ny kalkyl. Men med ett större skydd för naturen blir vägen dyrare och riskerar att tappa i prioritering, i konkurrensen med andra statliga infrastruktursatsningar.

Nästan alla kommunpolitiker i Huddinge är överens: vägen måste byggas så snart som möjligt. Men MP fortsätter sin kampanj mot vägbygget.

– 20 000 fordon genom Huddinge planeras bli 90 000. Oavsett om vägen går i tunnel eller ej ger Tvärförbindelsen bilen en konkurrensfördel mot kollektivtrafiken. Det är oförenligt med klimatmålen, som varken Trafikverket eller Huddinge kan ducka för, säger Lindblad.

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

Tvärförbindelse Södertörn. Någonstans under den blå markeringen ska vägen gå. I maj ska den mer exakta vägdragningen ut på samråd.

Tvärförbindelse Södertörn

En förlängning av Förbifarten med 20 kilometer ny sträckning av väg 259, från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelsen ska knyta ihop de fyra regionala stadskärnorna på Södertörn: Kungens Kurva, Flemingsberg, Södertälje och Haninge stad.

Vägen ska avlasta tung godstrafik som idag går genom bland annat Glömstavägen, Storängsleden, Lännavägen och Haningeleden.

Visa merVisa mindre

Miljöpartiet vs Trafikverket

Miljöpartiet i Huddinge kampanjar mot Tvärförbindelse Södertörn, eller ”informerar om” som de själva säger, på en hemsida med samma namn: tvarforbindelsesodertorn.se och facebooksidan ”Tvärförbindelse Södertörn”.

Trafikverket har producerat informationsfilmer om Tvärförbindelse Södertörn på Youtube.

MP menar att filmerna är propaganda: ”Filmen förespråkar i allt väsentligt en ny väg, och tar inte upp svårigheter och negativa effekter som blir en direkt konsekvens av vägen”.

I en kontring har MP i Huddinge producerat en egen informationsfilm med romantiska bilder från Flemingsbergsskogen, intill bilder på stora motorvägar med texten ”Utveckling?”.

Visa merVisa mindre