Läkarna skrev i utredningen att situationen varit ansträngd på Tibblehemmet. Foto: Mostphotos

Företaget skyller på boendets sjuksköterskor

Läkarföretaget säger att de tar allvarligt på IVO:s kritik om Tibblehemmet men lägger ansvaret på sjuksköterskorna. Attendo svarar via mejl att ingen chef ansvarig för vården jobbar kvar.

  • Publicerad 09:44, 3 jul 2018

– Journalerna är till för att man ska kunna följa en röd tråd genom en patients sjukdomsförlopp och där har vi brustit, säger Anna Rådesjö, verksamhetschef hos Legevisitten.

I utredningen uppger läkarna att situationen på Tibblehemmet varit ansträngd och de att haft problem med bemanningen av sköterskor. De skriver att ”sjuksköterskan inte haft tillräcklig kontroll på boendena” och att de inte fått relevant information.

Påtalade ni till Attendo att situationen var ansträngd?

– Ja, det gjorde vi.

Varför har läkarna missat att föra ordentliga journaler?

– Det är inte så att vi inte har skrivit journaler, det har vi gjort. Jag har försökt utreda omständigheterna kring detta och det har inte varit helt lätt. Men det jag kan säga är att om en sjuksköterska inte påtalar en patients besvär till läkaren så kommer det inte till vår kännedom, och sätter sköterskan inte upp patienten på rondlistan så gör våra läkare heller inte några regelbundna besök.

Kan era läkare har gjort några missar?

– Det kan vara så att sjuksköterskan påtalat någonting när läkaren varit på språng, och att läkaren glömt att skriva ner det när denne satt sig framför datorn. Men jag tror problemet ligger i att patienten inte sattes upp på rondlistan.

Hur ska ni göra så att det inte händer igen?

– Vi har sett över våra rutiner så att inte liknande kommunikationsmissar sker igen och vi säkerställer noggrannare att våra läkares ordinationer tas emot och genomförs. Och har en patient varit inne på sjukhus så ska denne upp på rondlistan.

Fakta

Attendo svarar via mejl

”Attendo beklagar de problem som den boende fick med anledning av brister som uppstått i omsorgen”, skriver företaget i ett mejl till redaktionen.

De skriver att ”Inga av de ansvariga cheferna finns kvar och kan svara på frågor”.

Vidare skriver de att deras utredning, likt IVO:s, funnit brister i rutiner och samordning, men att det också funnits brister i läkarnas dokumentation. De avslutar med att de har vidtagit åtgärder och dragit lärdom av händelsen.

Visa merVisa mindre