Företagare mindre oroliga för brott

Enköpings företagare är mindre negativt påverkade av brottslighet än i fjol. Det visar Svenskt Näringslivs företagsklimatrankning.

  • Publicerad 16:37, 2 okt 2021

Ja, företag-arna tycker så. Sedan får vi hoppas att det håller i sig.

Varje år mäter intresseorganisationen Svenskt Näringsliv företagares upplevelser av sina respektive kommuner. Enköpings kommun har de senaste åren sjunkit i rankningen, vilket har lett till mycket debatt.

– Det Enköpingsföre-tagen framförallt pekar på för att komma tillrätta med företagsklimatet är snabbare handläggning och ökad förståelse, bättre dialog, minskad brottslighet och bättre upphandlingar, säger Anna-Lena Holmström.

Mindre negativt än riket

Brottslighet och otrygghet hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter, enligt Svenskt Näringsliv. Vid en titt på just hur
företagen upplever brotts-ligheten i kommunen går det dockatt konstatera följande:

Enköpings företagare tycker sig vara mindre nega-tivt påverkade av brottslighet än vad de tyckte i fjol. Enköpings företagare tycker sig också vara mindre negativt påverkade av brottslighet jämfört med vad Sveriges
företagare i stort tycker.

– Ja, företag-arna tycker så. Sedan får vi hoppas att det håller i sig, säger Anna-
Lena Holm-ström, region-chef på Svenskt Näringsliv.

Bra samarbete

En del av förklaringen ser Anna-Lena Holmström i det brottsförebyggande samarbete som polisen, företagarna och kommunen i Enköping har tillsammans..

– Man har samarbetat på ett bra sätt och bland annat gjort en instruktionsfilm, säger hon.

Något annat som går att utläsa av Svenskt Näringslivs rankning är att företagarna tycker sig vara mindre negativt påverkade av brottslighet jämfört med vad Sveriges kommunpolitiker tycker.

Eftersom alla brott som begås inte polisanmäls anses enkätundersökningar vara viktiga för att få en bild av hur brottsligheten ser ut på en ort.

Bygger på enkät

Svensk Närings-livs företagskli-matrankning bygger dels på en omfattande enkät som besvarats av företag, dels på kommunal statistik som exempelvis andel företagsamma människor och antal jobb i kommunen.

Det är 195 företag i En-köping som svarat på den enkät som till två tredjedelar utgör rankingen.

När det gäller företagsklimatrankningen i stort har Enköpings kommun tappat 32 placeringar från plats 148 till plats 180.

– Vi tar till oss av resultatet och jobbar vidare för att stärka vårt samarbete med vårt lokala näringsliv, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

Anmälda brott

Antalet anmälda brott i Enköping var i fjol 5 171, vilket blir 11 191 brott per 100 000 invånare.

Under samma tidsperiod anmäldes 2 289 brott i Håbo kommun, vilket blir 10 409 brott per 100 000 invånare.

I hela Sverige under 2020 var antalet anmälda brott 15 097 per 100 000 invånare, enligt Brottförebyggande rådet, Brå.

Alla brott som begås polisanmäls inte och därför kan enkäter vara ett viktigt komplement.

Visa merVisa mindre

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv, SN, Stockholm, huvudorganisation för företagsamheten i Sverige. Organisationen bildades 2001 av SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) och Industriförbundet som ersättning för båda dessa organisationer.

Person på stödboende överfallen

Nyheter En boende på ett stödboende på Sadelmakaren hittades på lördagskvällen blodig, lerig och förvirrad. Polisen utreder händelsen som ett rån.torsdag 14/10 13:07