Många enskilda firmor har det särskilt tufft under coronakrisen. Foto: Mitt i

Företag fortsätter att blöda i Österåker och Vaxholm

Coronakrisen fortsätter att påverka många företag negativt, inte minst de små. Besöksnäringen är särskilt utsatt, men i Vaxholm hoppas man på fler besök av stockholmare – när de långväga turisterna väntas utebli.

  • Publicerad 11:15, 22 maj 2020

För en månad sedan bad Mitt i personer med koll på lokala företag i Österåker och Vaxholm rapportera hur coronakrisen påverkar. Nu är det dags igen.

– Det är ju givetvis branschspecifikt, men vi ser att företag inom besöksnäring och handel fortfarande lider av ett stort omsättningstapp, berättar Linda Moberg, ordförande i Företagarna Österåker.

– Utmaningarna blir dessutom större ju längre krisen fortgår. Många små företag har inte möjlighet att hålla verksamheten flytande hur länge som helst.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov finns?

– Regeringens stödåtgärder har gagnat många, men samtidigt måste de utökas både tidsmässigt men också så att fler omfattas.

Svårt för de allra minsta företagen

– Att företagare som driver enskild firma sätts på undantag är inget annat än orimligt då valet av företagsform inte ska avgöra huruvida du får ta del av de generella trygghetssystemen som nu finns på plats.

I Österåker graderade man i slutet av mars läget för de lokala företagen som ”5” på en en tiogradig skala där 1 är normalläge och 10 exceptionellt tufft. I april höjdes det till ”6”.

Nu bedömer Linda Moberg läget som ännu knepigare, ”6-7” på en tiogradig skala.

Hoppas på turister från Stockholm

Att det blivit svårare för företagen bedömer även Mikaela Lodén, turism- och näringslivsansvarig i Vaxholms stad. Hon bedömer läget i Vaxholm som ”6,5”, ett halvt snäpp värre än för en månad sedan:

– Det ser fortfarande väldigt olika ut för olika branscher. För de företag som påverkats negativt så är det nu en ännu större utmaning då intäktsbortfallet varat i några månader medan utgifterna fortfarande finns kvar. Vissa branscher och företag går bättre än annars, berättar hon.

Det ser fortfarande väldigt olika ut för olika branscher

Mikaela Lodén, Vaxolms stad

– Företag som arbetar med privatbåtar går bättre, dagligvaruhandel går bättre, vissa caféer går bättre jämfört med förra året.

– Inom besöksnäringen ser det lite olika ut. Vissa har drabbats hårt med intäktsbortfall, avbokningar och brist på nybokningar. Samtidigt ser man att vissa företag har börjat få kunder och bokningar. Dock är de flesta företag tvungna att minska ner storleken på antal platser, grupper etc.

– En skillnad är att alla stora evenemang i Vaxholm är inställda. Flera av verksamheterna på Kastellet öppnar upp dagligen först vid midsommar, det är senare än vanligt och en effekt av covid-19.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov finns?

– Företagen behöver större intäkter och/eller minskade kostnader. Minskade kostnader kan exempelvis åstadkommas genom statliga åtgärder eller reducering av hyra och arrendekostnad av fastighetsägaren. Vi hoppas att invånarna i Stockholms län kommer välja att turista i Vaxholm.

Hon berättar också att Destination Vaxholm startat en kampanj för att få kommuninvånarna att stötta de lokala företagen –  #vaxholmsupporter. Ett exempel är ett nytt presentkort som innebär att företagen får pengar för kortet inom en vecka, medan kunden har ett år på sig att använda presentkortet.