Företag bygger 300 hyresrätter

Magnolia bostad får bygga en av tre etapper i Hagby äng och kullar vid Österåkers golfklubb. Det blev klart då Österåkers kommun utsåg vinnaren i sin markanvisningstävling.

  • Publicerad 08:35, 14 jun 2016

– Vi är självklart glada, säger Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig på Magnolia, som också passar på att berömma kommunen för en bra tävling.

– Den var bra arrangerad med lagom med krav så att vår arkitekt kunde komma med bra förslag.

Totalt handlar det om 300 små hyresrätter, 1:or och 2:or som Magnolia Bostad får bygga. Det vinnande förslaget för hur området ska utvecklas har företaget tagit fram tillsammans med LINK arkitektur.

”Juryn ställer sig positiv till de olika typerna av gårdsmiljöer samt anser att kommunens önskemål om stadsmässighet i gatustruktur och kvartersutformning har tillmötesgåtts på ett kreativt sätt.” heter det bland annat i kommunens motivering.

Totalt hade 11 tävlingsbidrag kommit in. Detaljplanen för området beräknas vara klar 2017, med byggstart under andra halvan av året.

Hagby äng och kullar ska bebyggas med cirka 500 bostäder fördelat på tre områden. Ett av dessa, det som Magnolia får bygga på, tillhör Österåkers kommun.