Företag avbryter bygget efter skadegörelse och protester

Haninge kommuns anlitade byggföretag Flexon AB avbryter genast bygget av de omstridda modulbostäderna på Vendelsömalm. – Det är inte säkert för vår personal att arbeta där, säger Mats Lindgren på Flexon.

  • Publicerad 10:33, 19 aug 2020

Modulhusföretaget Flexon AB byggnation av 21 modulbostäder på ängsområdet avbryts genast.

– Polisen har varit på plats och någon eller några har vid två tillfällen rivit staketen som inhägnar platsen och tagit bort all vår utsättning. Det handlar om olaga intrång och det hindrar oss från att komma igång, säger Mats Lindgren, styrelseledamot i Flexon.

Företaget har polisanmält skadorna på fastigheten, stoppat arbetet och kört hem sina maskiner.

Vi kan inte garantera säkerheten för vår personal

Mats Lindgren, Flexon AB

– Det är inte säkert för vår personal att arbeta där.

Vad gör ni nu?

– Det beror på vad som händer i närtid, och det vet vi inte, men vi kan inte garantera säkerheten för vår personal på platsen just nu, säger Mats Lindgren.

Han ifrågasätter de i villaområdet Vendelsömalm som tar lagen i egna händer, säger han:

– Sedan 2017 har detta överklagats, men sedan november förra året har allt varit klart genom mark- och miljööverdomstolens beslut. Och sedan dess har vi förberett oss för att sätta igång. Bygglovet har trätt i kraft och vi hyr ut husen till Haninge kommun som vi har kontrakt med.

Har folk i området informerats om att det skulle börja byggas nu?

– Vi på Flexon har ingen informationsplikt, utan det måste vara en sak för Haninge kommun eller folk som undrar. Vi kan inte ha några synpunkter på hur informationsplikten sköts, säger Mats Lindgren.

Hur ser du på att ledande M- och SD-politiker i Haninge hävdar att byggstarten var en total överraskning för dem?

– Det förefaller otroligt märkligt eftersom mark- och miljödomstolen beslutat att det ska byggas, säger Mats Lindgren.

Modulbostäderna, som enligt Haninge kommuns hemsida skulle stå klara i december, byggs med tillfälligt bygglov och ska efter 10-15 år tas bort från ängen. 2016 togs området fram i Haninge kommuns ursprungliga modulbostadsplan för nyanlända, men Haninge kommun har nyligen bytt inriktning och målgruppen blir nu ungdomar och personer i kontakt med socialtjänsten.