Föreslår ett helt nytt ridhus

  • Publicerad 15:45, 23 mar 2014

DJURSHOLM På måndag den 31 mars ska kommunfullmäktige fatta besluta om fram­tiden för Djursholms ridhus.

Två förslag har utretts. Alternativ ett innebär en om- och tillbyggnad, alternativ två ett nybygge. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska rösta för ett nybygge och bevilja ett investeringsanslag på 56,3 miljoner kronor.

Folkpartiet har tidigare yrkat på återremiss av ärendet. Partiet vill ha en konsekvensanalys av ekonomiska åtaganden, undersökning av hur ärendet förhåller sig till ”Danderyds­modellen” och hur kommunen garanterar likställighetsprincipen.