Nobel Center. Så här ska det se ut om det blir politiskt ja. Sex våningar högt med plats för utställningar, konferenser, prisutdelningar och skolbesök samt kafé. Foto: David Chipperfield Architects

Föreningen vädjar till politikerna: Stoppa Nobel Center

På torsdag är det dags för beslut om Nobel Center. Nu vässar kritikerna sina argument för att stoppa bygget på Blasieholmen.

  • Publicerad 17:03, 7 mar 2016

I ett öppet brev till politikerna i exploateringsnämnden skriver den ideella föreningen Samfundet S:t Erik att det är oacceptabelt att man i tjänsteutlåtandet varken redovisar sjöfartens förutsättningar att använda Blasieholmsudden som hamn i framtiden eller några alternativa hamnlägen.

Samfundet begär bland annat att staden anvisar en ny plats för Nobel Center åt Nobelstiftelsen, klarlägger sjöfartens långsiktiga behov av de hamntjänster som i dag finns på Blasieholmen samt att man skapar möjlighet att behålla den sjöfartsverksamhet som i dag nyttjar depåkajen för nattförtöjning, tömning av septiktankar, avfallshantering och varuleveranser med mera.

Vill ha kvar tullhuset och magasinen

Tidigare har Samfundet S:t Erik framfört att Nobel Center "skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården" och att "programmet är överdimensionerat för den historiskt och stadsbildsmässigt känsliga platsen". Man har också betonat vikten av att ha kvar tullhuset och magasinen.

Enligt förslaget som politikerna i exploateringsnämnden fattar beslut om på torsdag rivs tullhuset i sten från 1876 för att ge plats åt Nobel Center. Eventuellt går ett eller två av de röda trämagasinen på Blasieholmsudden att flytta till Djurgården, men det är helt upp till Kungliga Djurgårdsförvaltningen. 

LÄS ÄVEN

S beredda att köra över MP och V för att bygga Nobel Center