Föreningen: ”Därför har vi sagt upp avtalet”

Framtiden är oviss för Fånö badplats. Till nästa säsong saknas driftansvariga på grund av en konflikt mellan mark-ägaren och Löts Bygdegårdsförening, driftansvariga sedan 2007. Nu kan Mitt i avslöja vad konflikten handlar om.

  • Publicerad 07:41, 20 jul 2021

Det är ju problemat-isk när vi inte får tillgång till bad-platsen.

Mitt i Enköping har tidigare skrivit om att Fånö badplats kan läggas ner till nästa sommar med tanke på att det saknas driftansvariga.

Detta eftersom Löts Bygdegårdsförening, driftansvar-iga sedan 2007, har sagt upp arrendeavtalet med markägaren Fånöö Godsförvaltning.

Nu kommer förklaringen till varför. Det handlar om en konflikt mellan de två parterna kring grundlägg-ande villkor i det så kallade arrendeavtalet.

Bygdegården förklarar

Anette Lamell, kassör i Löts Bygdegårdsförening, säger:

− Problemet är att Löts Bygdegårdsförening och allmänheten inte får tillgång till badplatsen under sju månader på året eftersom markägaren spärrar av området med bommar under vinterhalvåret.

De betalar arrende för hela året.

− Med tanke på att vi bara har tillgång till platsen under sommarmånaderna så är
arrendeavgiften väldigt dyr.

Anette Lamell fortsätter beskriva problematiken med att inte ha tillgång till badplatsen hela året.

− Det är ju som att flytta in i en hyresrättslägenhet, men under perioden oktober till maj måste man flytta ut – men samtidigt fortsätta betala hyra för perioden. Det går ju inte. Därför har vi sagt upp avtalet.

”Levande plats på vintern”

Att området kring Fånö Badplats har potential för att vara en mötesplats för människor även under vintern är tydlig enligt Anette Lamell.

− Jag ser möjligheter för att det skulle vara en levande plats även på vinterhalvåret för bygden. Det skulle kunna vara en startpunkt för långfärdsskridskor för att snabbt kunna ta sig ut och åka, men även bara för att träffas och grilla på vår och höst.

Mitt i Enköping har varit i kontakt med markägaren Fånöö Godsförvaltning som skriver i ett mail att: ”De samtal vi har med Löts Bygdegårdsförening likväl som med andra hyresgäster har vi direkt med dem och har inte tänkt föra dessa via tidningar. Jag vill inte heller spekulera i vad som händer nästa år med badet”.

Nu återstår det att se vad som händer med badet nästa sommar och om det finns någon som vill ta över drift-ansvaret.

Om badplatsen läggs ner kommer Löts bygdegårdsförening behöva flytta på byggnaden med omklädningsrum och även ta bort bryggan.

Fånös historia

Fånöö är en av Enköpingsområdets äldsta platser med anor från 1200-talet. Den ligger vid Ekolsundsvikens västra strand i Mälaren, sydost om Grillby tätort.

Gården är Axel Oxenstiernas födelseplats, han föddes här 16 juni 1583.

Fånöö Bokskog är Sveriges nordligaste. Ursprungligen planterades bokskogen i två omgångar i slutet av 1800-talet av Fånöös ägare Hugo Tamm.

Sedan 2006 är Fånöö ett riksintresse för naturvård och ingår i EU satsningen Natura 2000.

Visa merVisa mindre

Badplatsen i Fånö

Tidigare var Enköpings kommun driftansvarig men sedan 2007 har Löts Bygdegårdsförening haft det ansvaret.

I driftsansvaret ingår att underhålla byggnader, bekosta vattenprover och kommunens miljöinspektioner.

Det ingår även att bekosta sophämtning och latrinhämtning, samt klippa gräs och rensa stranden vid behov.

Visa merVisa mindre

Personal tafsade på boendet

Nyheter Anställda på ett LSS-boende i Enköping beskrivs som gränslösa av andra medarbetare, och ska ha krupit ner i samma säng som vårdtagaren. Även tafsningar och nedbrottningar ska ha förekommit.fredag 23/7 13:43

Musikalisk motorist inför rätta

Nyheter En 21-årig man får 1 000 kronor i böter för förargelseväckande beteende. Mannen har fört oljud genom att i fordon spela hög och störande musik.Det hände den 11 juli 2021 på Fjärdhundragatan i...fredag 23/7 12:53