Föreningar ska få lika mycket bidrag som innan pandemin. Foto: Mostphotos

Föreningar får behålla bidragsnivå i år också

Det så kallade LOK-stödet som föreningar får av kommunen kommer inte att minska till följd av inställda aktiviteter i coronapandemins spår. Det har politikerna beslutat.

  • Publicerad 14:10, 16 mar 2021

Detta gällde under 2020 men kommer nu att förlängas fram till den 30 juni i år, beslutade politikerna vid senaste kultur- och fritidsnämndsmötet.

LOK står för lokalt aktivitetsstöd och finns för att föreningarna ska kunna ha ett varierat utbud av barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget baseras vanligtvis på deltagar- och närvarostatistik.

Kommunen kommer att kompensera föreningar genom att i stället basera stödet på deras verksamhet år 2019.