Fördubbling av unga arbetslösa i Hässelby-Vällingby

På ett år har arbetslösheten bland unga mer än fördubblats i Hässelby-Vällingby. I juli gick nästan var tionde ung person i stadsdelen utan sysselsättning, visar nya siffror.

  • Publicerad 14:17, 10 sep 2020

Coronapandemin har haft förödande effekt på arbetsmarknaden i Stockholm, och det gäller i särskilt hög grad unga.

Stora delar av besöksnäringen, som ofta erbjuder unga ett första jobb, ligger praktiskt taget nere. Nöjesparker håller stängt och behöver därmed ingen säsongpersonal, och krogar tvingas säga upp personal, varav många är ungdomar.

Pandemin slår hårt

Följderna syns tydligt i statistiken. I hela Stockholms stad var i juli 7,8 procent i åldern 18-24 år inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med över fyra procentenheter jämfört med juli i fjol, enligt siffror från Sweco/Arbetsförmedlingen.

I Hässelby-Vällingby är läget ännu värre än i staden i stort. Här har arbetslösheten bland unga mer än fördubblats, till hela 9,3 procent.

Bo Arkelsten (M), ordförande för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Foto: Matilda Klar

Blev av med jobben först

Det är oroande, säger Bo Arkelsten (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

– Jag kan tänka mig att en del av de unga var nyanställda i småföretag och att de blev av med jobben först när företagen tvingades permittera eller säga upp personal. När ekonomin kommer igång igen kommer det förhoppningsvis att anställas fler ungdomar igen.

Eftersom situationen är likartad över hela staden menar han att det främst är åtgärder på central nivå som krävs för att förbättra läget just nu.

Efterlyses: Nya, enkla jobb

Enligt arbetsmarknadsborgarrådet Karin Ernlund (C)  tillförs nu stadens Jobbtorg mer resurser, samtidigt som antalet utbildningsplatser på Komvux utökas med 25 procent genom en statlig satsning.

Karin Ernlund (C), arbetsmarknadsborgarråd. Foto: Pressfoto

Hon hoppas även att den så kallade Integrationspakten med sina 230 medlemsföretag ska rikta fokus på ungdomarna.

– Vi behöver hitta nya enkla jobb inom de branscher som stärkts under krisen, både genom att ta fram snabbutbildningar men också andra insatser, säger hon.

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd. Foto: Stefan Källstigen

S-kritik mot passiv politik

Men oppositionen i Stadshuset är inte imponerad och kritiserar bristen på aktiv arbetsmarknadspolitik.

– De försöker flytta runt resurser i staden och så säger man att det är en satsning. Men det stämmer inte, det handlar bara om en omfördelning. Vi menar att det måste skjutas till mer resurser, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Hon vill bland annat omgående öka resurserna till Jobbtorgen, så att de ska kunna ta emot sökande inom maximalt en månad. S vill även införa en 90-dagarsgaranti för unga, som innebär att staden ska säkerställa att arbetslösa unga ska ha arbete, praktik eller en utbildning inom 90 dagar.