Grannar. P-O Egli och Bengt Forsberg visar med hjälp av en lång käpp hur högt planket skulle bli. Foto: Mattias Kamgren

Fördel grannarna i kampen MOT bullerplank

Trafikverket vill bygga bullerplank uppe på en bullervall vid Tyresövägen. Men grannar menar att de får utsikten förstörd. Striden i Norra Sköndal kommer nu att avgöras av Mark- och miljööverdomstolen.

  • Publicerad 15:41, 25 maj 2022

Historien är lite ovanlig: Trafikverket vill bygga bullerplank i Norra Sköndal, för att minska bullerstörningen från Tyresövägen för de som bor i området. Men flera grannar vill inte ha planken, och har gått till domstol för att slippa dem.

Mitt i Söderort träffade några av grannarna i fjol.

– Vi har inget emot åtgärder som minskar buller. Men placeringen uppe på bullervallen är vansinnig ur de boendes synvinkel. Från vår övervåning där vi idag ser grönska kommer vi stirra rakt in i ett plank, sa P-O Egli som bor på Lapphundsgränd.

Han och andra som överklagat vill i stället att planken placeras längre ner, intill Tyresövägen, där de inte skymmer någons utsikt.

Grannar fick rätt

Just nu är det fördel grannarna i matchen. I höstas gick mark- och miljödomstolen på deras linje, efter att stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen tidigare gett klartecken för planken.

Domstolen motiverade med att den föreslagna platsen för planken är parkmark enligt detaljplanen, och att det finns andra tänkbara placeringar.

– Det var lite oväntat men naturligtvis blev vi glada, säger P-O Egli på telefon till Mitt i.

Än är dock saken inte avgjord. Trafikverket anser fortfarande att planken skulle dämpa ljudet bäst om de placerades uppe på vallen. Verket har överklagat till högsta instans; Mark- och miljööverdomstolen, som nyligen beviljade prövningstillstånd.

– Stockholms stad har tidigare gjort bedömningen att planken inte strider mot detaljplanen. Nu behöver det prövas och redas ut juridiskt, säger Trafikverkets projektledare Lars Segerman.

Ingen tidsprognos

Det har snart gått tre år sedan Trafikverket först lämnade in sin bygglovsansökan. Hur lång tid domstolen behöver på sig för att fälla ett avgörande är oklart.

– Det är en stor osäkerhet för oss, säger Lars Segerman.

Motståndarsidan hade hoppats att det senaste domslutet skulle bli det sista.

– Det är lite förvånande att Trafikverket har ork att dra det här vidare, men det är bara att vänta och se, säger P-O Egli.

Vall. P-O Egli och Bengt Forsberg uppe på bullervallen som ligger mellan husen och Tyresövägen. Foto: Mattias Kamgren

Planken del av större projekt

De båda bullerplanken ingår i Trafikverkets större projekt med att bygga om bussbytespunkt Norra Sköndal.

Förutom att överklaga bygglovet har grannarna även överklagat vägplanen, vilket innebär att hela det projektet just nu står still.

Tvisten om vägplanen avgörs av regeringen.

Visa merVisa mindre