Förbudet mot Tiptapp blir kvar – därför kan appen vara olaglig

Förbudet mot återvinningsappen Tiptapp fortsätter. Länsstyrelsen har avslagit företagets överklagan mot Stockholms stad som anser att appen bryter mot lagen. Nu fortsätter ärendet i domstol och tillsvidare kan appen användas som vanligt.

  • Publicerad 11:49, 24 okt 2019

I fjol beslutade Stockholms stad att förbjuda delar av mobilappen Tiptapps tjänster. Företaget överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Stockholm som nu alltså avslår begäran. Förbudet kvarstår, men appen kan fortsätta användas eftersom Tipptapp nu tar ärendet till domstol.

Appen kopplar ihop privatpersoner som vill ha något transporterat med andra privatpersoner som kan åta sig uppdraget. Det kan vara att flytta gods från en plats till en annan, till exempel om du köpt en möbel på blocket som varken du eller säljaren kan flytta. Transportören uppger vad de kan tänka sig att ta i betalt, och från den summan tar Tiptapp sedan ut en provision.

Bryter mot kommunalt monopol på sopor

Men även transporter av hushållsavfall till en återvinningscentral är vanligt förekommande, och det är just detta som Stockholms stad vänt sig emot när de förbjudit Tiptapp.

Enligt lagen får hanteringen av avfall inte utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar. Något som kallas det kommunala avfallsmonopolet.

Staden har alltså inte förbjudit den digitala tjänsten som är Tiptapps mobilapp. Det är i stället själva förmedlingen mellan privatpersoner som staden vänder sig emot och att flera privatpersoner kör avfall så ofta att de borde räknas som ett företag som då skulle behöva tillstånd.

”Stelbent tolkning av lagen”

En linje som nu alltså länsstyrelsen också delar. Beslutet kom som en besvikelse för Tiptapps ledning.

– Det måste finnas utrymme för innovativa lösningar som gör det enklare för enskilda att återvinna och göra gott för miljön. Myndigheternas stelbenta tolkning av lagen skapar onödiga hinder för företag som försöker hitta nya sätt att verka för en bättre miljö, säger Tim Bjelkstam, en av Tiptapps grundare, i ett pressmeddelande.

Kan bli en långkörare

Företaget kommer nu att överklaga beslutet till nästa instans – mark- och miljödomstolen.

Skulle även domstolen gå på den förbjudande linjen kan företaget fortsätta överklaga till mark- och miljööverdomstolen, nästa instans är Högsta domstolen som i sällsynta fall tar upp miljöärenden.

Förbudet mot Tiptapp – det gäller för ditt skräp