Blir Förbifart Tullinge verklighet kommer många bilar som i dag åker genom centrala Tullinge färdas på förbifarten i stället. Foto: Anders Björklund

Förbifart Tullinge med i nytt vägavtal med Trafikverket

Förbifart Tullinge del 2 finns med i en ny avsiktsförklaring som Trafikverket håller i. Men det betyder inte att ett stort vägbygge är nära. – Om inte Sverige börjar styras av någon Trump-figur så tror jag inte att vägen är nära att bli verklighet, tänker Tullingepartiets Anders Thorén.

  • Publicerad 05:00, 15 jul 2020

Förbifart Tullinge del 2 som i praktiken är den planerade vägen mellan från Pålamalmsvägen i höjd med Tullinge skog och Skyttbrink i Tumba finns med i en avsiktsförklaring som Trafikverket håller i.

”Gemensamt jobba vidare”

I juni röstade kommunstyrelsen i Botkyrka ja till avsiktsförklaringen som innebär riktlinjer för framtiden för länsväg 226 som går hela vägen mellan Vårsta och Södra Länken i Årsta.

– Alla som medverkar visar hur vi gemensamt ska ska jobba vidare. Dels kortsiktigt 5-10 år framåt, men också i ett perspektiv som kanske ligger på 20, 30, 40 år, säger Lisa Rehnström som är projektledare på Trafikverket.

Hur nära är Förbifart Tullinge del 2?

– Den är nog inte så nära. Men jag kan inte svara på det. Sådana här frågor kan ta många vägar politiskt, säger Lisa Rehnström.

Kommualrådet: ”Snarast möjligt”

Botkyrkas kommunalråd Gabriel Melki (S) hoppas att Förbifart Tullinge ska finnas med i den nya länsplanen som kommer inom ett par år. Den visar bland annat vilka vägar som planeras under den kommande tioårsperioden.

Den styrande majoritetens visionsbild för Tullinge centrum. Illustration: Sweco Arkitekter

Den styrande majoritetens nuvarande planer för centrala Tullinge är till stor del beroende av etapp 2.

– Vi har drivit på i frågan och det här betyder att både vi och Trafikverket ska verka för att Förbifart Tullinge del 2 blir verklighet. Jag kan inte svara på hur långt fram i tiden den ligger, men vår ambition är att få till den så fort som möjligt, säger han.

Gabriel Melki (S) i samband med en träff om byggplaner för Hallunda och Norsborgs centrum. Foto: Anders Björklund

TuP: ”Klimatdebatten talar emot”

Tullingepartiets ledare Anders Thorén menar att mycket talar för att Förbifart Tullinge 2 inte blir av. Eller att vägen kommer att dröja mycket länge.

– Coronakrisen har kostat statskassan stora summor. Dessutom har vi klimatdebatten som talar emot en vägsatsning. Vi ser också digitaliseringen som kommit igång på allvar och som minskar behovet av nya vägar och en förbifart, säger han.

Myndighet varnar: 53 000 bilar på Tvärförbindelsen

Vid kommunstyrelsens beslut lyfte Tullingepartiet återigen fram sitt eget förslag på hur centrala Tullinge ska utvecklas.

Tullingepartiets idéskiss för centrum. Illustration: Kjell Forshed

– Det är inte troligt att något händer inom 20 år. Och då är det bättre att inte vänta utan ha en mer pragmatisk hållning till hur centrala Tullinge ska utvecklas. Vi förordar att Huddingevägen görs om till en miljöprioriterad genomfart genom Tullinge, att Tvärled Södertörn färdigställs och att Hågelbyleden breddas. Då väljer man E4/E20 i stället om man kommer från Tumbahållet och skall mot Årsta eller någonstans i söderort, säger Anders Thorén.

Tullingepartiets ledare Anders Thorén inför folkomröstningen hösten 2014. Foto: Mitt i

Även Region Stockholm och Huddinge kommun ska var med på avsiktsförklaringen. Frågan ska upp på bordet hos politikerna i Huddinge i höst.

Och hur går det med...

Förbifart Tullinge del 1?

  • Förbifart Tullinge del 1 är vägen som ska byggas mellan Flemingsberg och Pålamalmsvägen i höjd med infarten till Tullinge skog.
  • I januari fastställde Trafikverket vägplanen.
  • Beslutet överklagades och nu har regeringen sista ordet.
  • I planerna finns också en ny gång- och cykelväg mellan Flaggplan i Tullinge och Hälsovägen i Flemingsberg och en ny trafikplats i Flemingsberg.
  • Videon nedan visar hur Trafikverkets tänker att färden mellan Pålamalmsvägen och Flemingsberg ser ut.

 

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre