Föräldrarna Emma Lenberg, Maria Lundell, Hans Ekberg, Åsa Levin och Marcus Dennland protesterar mot att bostäder ska byggas på förskolan Ribbys gård. Foto: Stefan Källstigen

Föräldrar vid förskola i Västerhaninge protesterar – förskolegård byggs bort

Förskolan Ribby på Stationsvägen i Västerhaninge tappar sin nuvarande utegård när 25 bostäder ska byggas på platsen. En total överraskning för föräldrar och personal. De menar att bostäderna hamnar alltför nära och att barnens lekyta krymper kraftigt. Enligt föräldrarådet hamnar den nya förskolegården dessutom alltför nära socialpsykiatrins verksamhet. Men kommunen hävdar att förskolan fick informationen om planerna redan 2007.

  • Publicerad 08:52, 24 maj 2016

Byggstart är aktuell under sommaren eller hösten. Men förskolans föräldraråd protesterar alltså, och hoppas att kommunen stoppar bygget i sista stund.

Förutom att bostäderna kommer alltför nära förskolan, så känner sig föräldrar också förda bakom ljuset. Man fick kännedom om planerna först för några veckor sedan.

2002 köpte kommunen i dag nedlagda Västerhaninge folkhögskola från landstinget, och tre år senare beslutades om en ny detaljplan för att möjliggöra nya bostäder på tomten.

2008 öppnade så förskolan Ribby här, där det i dag går 138 barn.

– Förskolan fick då en inritad gård som tog hänsyn till att det skulle byggas bostäder. När sedan bostäderna dröjde så utformade man gården annorlunda, förskolan fick utnyttja marken som egentligen var planerad för bostäder, säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Sedan har åren gått. Förskolan vande sig vid lekplatsen och först nu är det aktuellt med de 25 bostäderna.

– När man nu bygger bostäderna så vill man utforma förskolegården som det ursprungligen var planerat. Man flyttar gården till en annan del av den gamla folkhögskoletomten, säger Göran Svensson.

Byggstart och markförsäljningen, exploatören Senectus bygger, är planerad till sommaren, men väntas nu bli försenad till höst.

Såväl föräldrarådet som dagens förskolepersonal hävdar alltså att man fick vetskap om planerna först för två tre veckor sedan.

– Barnen har inte fått vara delaktiga i beslutet överhuvudtaget. 2007, när det var folkhögskola, hade man ju inte behov av en utegård på samma sätt som förskolan nu har. Byggandet är inte genomtänkt någonstans. Enligt kommunens politiska plattform ju barnens rättigheter vara i fokus när viktiga beslut fattas och barnkonsekvensanalyser göras vid besluten, säger Maria Lundell i föräldrarådet.

Hon menar också att den kraftiga inflyttningen till Västerhaninge borde ha ändrat förutsättningarna.

– Det finns ett stort behov av förskolor och barnens bästa borde sättas i första rummet. Förrådet där det finns 20 cyklar, bandyklubbor, och bollar försvinner också med bygget. Det blir en väldigt liten lekyta, säger Maria Lundell.

I planbeskrivningen från 2005 framgår att delar av de planerade bostäderna kan bli gruppbostäder eftersom det saknas tillräckligt med gruppbostäder i Västerhaninge för personer med psykiska utvecklingsstörningar eller psykiska funktionshinder. Detta har också fått förskolerådet att reagera, som menar att gruppbostäder, eller bostäder överhuvudtaget på platsen, försämrar barnens integritet.

– Det finns ju även behov av nya flyktingbostäder i Västerhaninge, och det tycker vi kanske inte är det bästa om de skulle hamna på denna plats, säger Maria Lundell i föräldrarådet.

Vad anser ni är farorna med flyktingbostäder?

– Det är inte farorna utan snarare att de här nya lägenheterna hamnar så fruktansvärt nära inpå förskolegården. Det blir mindre yta, de som bor i bostäderna kommer ju höra och se allt vad barnen gör på förskolan. Integriteten försvinner, säger Maria Lundell.

Hon nämner även trafiken och bullernivån som faktorer som förbisetts i byggplanerna.

Kommunen menar att det inte alls är klart att det blir gruppbostäder.

– Det är inte klart vad det ska bli för typ av bostäder. Men det blir permanentbostäder, säger Göran Svensson.

Han fortsätter:

– Jag har pratat med personal och förstått att planen var välbekant 2007, men sedan dess har ju förskolan fått nya föräldrar och ny personal. Bostäderna har säkert fallit i glömska hos förskolan.

Men ska det behöva bli såhär?

– Nej, nej, naturligtvis ska förskolans ledning känna till sådana här saker. Sedan att varje förälder inte är uppdaterad, det kan man väl inte begära. Men jag vet inte var det missats i överföringen av informationen. Men vi har fått en situation i dag där det någonstans brustit. Var någonstans kan jag inte avgöra.

Men Maria Lundell köper inte argumenten. Hon menar att kommunen måste omvärdera beslutet.

– Det handlar om trygghet, tillgänglighet och arbetssituation för barn och pedagoger. Att hävda att förskoleledningen borde veta om detta och nu komma och bygga är ingen ursäkt för att man struntat i barnperspektivet och barnkonsekvensanalyser, säger hon.

Enligt föräldrarådet har förskoleledningen bytts ut i princip vartenda år de senaste åren. Den nuvarande ledningen tog över först i juni 2015. Alla skiftena av ledningar borde gjort att kommunen försäkrat sig om att informationen fanns för förskolan, menar Maria Lundell.

– Förskoleledningen har bytts ut varje år de tre senaste åren och kommunen borde informerat förskoleledningen tidigare, säger hon.

Men något stopp av markförsäljningen eller byggstarten väntas inte aktuell just nu, enligt kommunen, däremot förskjuts alltså byggstarten.

– Privata exploatören bygger ju men det är ju kommunen som ska stå för informationen till förskolan. Det är kommunen som har hand om planeringen av förskoletomten. Nu blir bygget väl något förskjutet, antar jag. Man måste ju planera färdigt för nya förskolegården, säger Göran Svensson.

Föräldrarådet kommer dock försöka stoppa planerna, enligt Maria Lundell.

Man försöker nu via namninsamlingar och facebook-grupper samla opinion för att få kommunen att tänka om. Under tisdagen lämnades ett brev in till Göran Svensson och andra politiker.