En ettårig pojke har fått rätt mot Upplands-Bro kommun. Foto: Mostphotos

Föräldrar till ettåring vann mot kommunen

Den 29 januari avslog Socialnämnden i Upplands-Bro en ettårig pojkes ansökan om personlig assistans. Detta trots att barnet var i behov av hemrespirator dygnet runt på grund av svåra problem med luftvägarna. Föräldrarna överklagade och har nu fått rätt i förvaltningsrätten.

  • Publicerad 11:34, 25 apr 2018

Förra veckan kom domen i förvaltningsrätten, som ger föräldrarna till den ettårige pojken rätt. Tidigare hade de ansökt om personlig assistans då barnet lider av svåra problem med luftvägarna – men trots detta fått avslag i socialnämnden den 29 januari.

Hade läkarintyg

Med hjälp av intyg från två överläkare har det framkommit att han är i behov av konstant övervakning för att se till att hans luftvägar är fria. Funktionshindret kräver även hemrespirator och trakestomi, ett så kallat strupsnitt för att skapa fri luftväg.

Röntgenbild på en människa med trakestomitub inopererad i halsen. Foto: Most Photos.

Socialnämndens motivering

Socialnämden i Upplands-Bro gav följande motivering till sitt tidigare beslut:

”Funktionshindret är stort och omfattande då han har ett dagligt behov av upprepat stöd. Funktionshindret kan dock inte anses förorsaka honom sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett sådant omfattande behov av stöd och service med egenvård att han kan anses omfattas av personkretsen i l § 3 LSS”.

Domstolens motivering

Domstolen går på överläkarnas linje, som menar att barnets handikapp kan antas bli livslångt. Det kan därför innebära stora svårigheter i vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. ”Nämndens beslut ska därmed upphävas och han ska förklaras tillhöra personkretsen enligt l § 3 LSS.”, står det skrivit i domen.

Fakta

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§ Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Visa merVisa mindre

Håboborna ville hjälpa de hemlösa

När kyrkorna samlade in kläder till de behövande svarade Håboborna upp. Så mycket kom in att man nu kan behöva ordna flera utdelningstillfällen framöver.onsdag 27/1 11:52

Tjuven kom tillbaka och slog till mot apoteket igen

Apoteket Hjärtat har blivit bestulet. Två gånger. Av samme man. Omkring 40 produkter stals vid senaste besöket. I Blåljusrapporten dessutom ett grovt inbrott och en cyklestöld.onsdag 27/1 10:54