"Vi tycker att det är berikande för barnen på det homogena Kungsholmen att träffa de som kommer från en annan del av världen", förklarar Margarita Sanchez som hoppas att fler förskolor i området ska få praktikanter genom stadens jobbtorg. Foto: Ylva Bergman

Föräldrar stoppar nyanlända i förskolan

På förskolor i Hornsberg på Kungsholmen har föräldrar satt stopp för nyanlända praktikanter. De känner oro för barnens språkutveckling och "en rädsla för det okända" enligt förskoleledningen.

  • Publicerad 06:10, 14 okt 2016

På förskolan Eden i Hornsberg ger man nyanlända en chans till att komma ut i arbetslivet genom praktik-samarbete med Jobbtorg Stockholm, som vi skrivit om här. Men även på andra förskolor inom Hornsbergs förskoleområde har man haft tankar på att anställa praktikanter från Jobbtorg men där har det mötts av skepsis från en del föräldrar, enligt förskoleledningen.

– Det som har uttryckts i mail är att de känner en ovilja inför att de här personerna kommer in i förskolan och ska lära sig svenska. De anser att det inte är optimalt för barnen då de själva är inne i sin språkutveckling. Men vi vet av erfarenhet att det är precis tvärtom, att det går utmärkt och att alla lär av varandra, säger Birgitta Herne, biträdande förskolechef. 

– Mellan raderna kan man avläsa en rädsla för det okända som kan kännas lite hotfullt. Vi valde därför att inte placera ut praktikanter på den tilltänkta förskolan eftersom det inte skulle kännas bra för praktikanterna att det finns föräldrar med sådana här uppfattningar, säger Margarita Sanchez, som är förskolechef.

Men förhoppningen är trots det fortsatt att projektet ska kunna växa och att det ska bli fler praktikanter med en annan bakgrund i Hornsbergs förskolor.

– Vi kommer under hösten bjuda in föräldrar, ansvarig för projektet samt tjänstemän och politiker till ett möte, för att få till en bra diskussion om bland annat inkludering i stadens verksamheter, säger Margarita Sanchez.

LÄS ÄVEN:

Här får nyanlända praktik på förskolan på Kungsholmen

Kungsholmen inför vegetarisk dag i förskolan

Så ska Kungsholmens skolor ta emot nyanlända – nu söks bygglov för paviljonger

Nu ska nyanlända gå i alla skolor på Kungsholmen