Protest. Föräldrar, barn och andra boende protesterar mot förskoleplanerna på triangeltomten. På plats var även politiker från S, Fi och SD. Foto: Privat

Föräldrar och barn demonsterar mot jätteförskolan

Som Mitt i berättat ska tre förskolor i Bredäng flytta in i en tillfällig jättepaviljong på kyrktomten. Enligt stadsdelen är det den enda lösningen då nuvarande lokaler är undermåliga. Men föräldrarna kräver att planerna skrotas.

  • Publicerad 06:20, 22 nov 2021

Vi befarar att man bygger en segregerad lågstatusförskola.

–Den är alldeles för stor och miljön är för bullrig, säger Ghazaleh Vafaeian.

Förskolorna som ligger på Odd fellowvägen 15 och Kråksätrabacken 103 ska rivas och förskolan på Bredängstorget 29 ska renoveras på grund av mögel och dålig ventilation.

Enligt stadsdelsförvaltningen saknas också lämpliga lokaler med en gård i området. Därför är en tillfällig paviljong, med plats för 144 barn, på kyrktomten mellan Ålgrytevägen och Bredängs station den enda lösningen, menar de.

Svidande kritik

Men många föräldrar med barn på förskolorna är kritiska. De anser att förskolan blir för stor och att området bredvid tunnelbanan är alldeles för bullrigt. De påpekar också att staden har vetat om problemen länge och haft gott om tid på sig att lösa det.

I lördags demonstrerade de på kyrktomten mot planerna.

– Vi tror att barn mår bra i mindre förskolor. Ingen förälder som jag har pratat med har velat ha sina barn där på en så pass stor förskola. Dessutom är det bullrigt, tomten är omringad av vägar och det är ett högt ljud av tågen som bromasar in, säger Ghazaleh Vafaeian.

Kan bli "lågstatusförskola"

Men värst är de problem det skapar på sikt menar hon.

– Vi befarar att man bygger en segregerad lågstatusförskola. Medelklassföräldrar som har resurser och kan språket kommer att välja andra förskolor. Kvar blir barnen som inte har så resursstarka föräldrar och med sämre språkkunskaper. Det är inte bra för barnen som får svårt att lära sig svenska och inte bra för stadsdelen eftersom olika människor inte möts, säger Ghazaleh Vafaeian.

Hoppas få gehör

Nu uppvaktar de politiker och tjänstemän för att få dem att ändra sig. Föräldrarna vill att stadsdelsnämnden röstar ner förslaget om förskolepaviljongen på kyrktomten och istället:

● Skapar flera mindre evakueringsförskolor i bättre lägen.

● Att staden i sin planering av Fokus Skärholmen ska öronmärka attraktiv mark till barn och de boende och inte bara till de byggherrar som betalar mest.

● Att framtida förskolor blir små och byggs i lugna naturnära områden.

● Samt att boende och pedagoger rådfrågas inför byggandet av nya förskolor.

Barnperspektiv. Barn protesterar mot förskoleplanerna på triangeltomten. Foto: Privat

Detta har hänt.

Tre förskolor i Bredängs ska antingen rivas eller byggas om.

Barnen på förskolorna ska nu få plats på en evakueringsförskola som ska ligga på kyrktomten mellan Ålgrytevägen och Bredängs station.

Där planeras en förskola med åtta avdelningar och plats för 144 barn.

Flera föräldrar är kritiska och menar att förskolan är för stor och platsen är för bullrig och uppvaktar nu politiker och tjänstemän för att få gehör för sin sak. De ska bland annat träffa Karin Ahlzén, projektsamordnare för Fokus Skärholmen.

Genomförandebeslut om förskolan väntas tas någon gång mellan december och mars nästa år.

Visa merVisa mindre

Planeraren. Karin Ahlzen projektledare för Fokus Skärholmen tycker att staden har ett barnperspektiv. Foto: Sacharias Källdén

Vill stilla oro om segregation: "En möjlighet för barn från olika områden att mötas"

Brist på mark är en anledning till att stora förskolor planeras, säger Karin Ahlzén på Fokus Skärholmen. Både hon och Johan Kling (C) tror att den nya förskolan kan minska segregationen.

Både stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling (C) och vice ordförande Salar Rashid (S) vill nu avvakta och se vad som kommer fram i det färdigutredda ärendet som helhet innan de tar ställning till föräldrarnas krav. De framhåller också att de litar på att Sisab, stadsdelsförvaltningen samt landskapsarkitekterna jobbar för att skapa en bra miljö för barnen.

Svår knut

Men frågan om förskolepaviljongen skulle öka segregationen är komplex.

– Jag är också rädd för det. Samtidigt menar andra att det redan är segregerat för att barnen som går i Kråksätra bor i det närliggande villaområdet, säger Salar Rashid och fortsätter:

– Vår rädsla är att fler väljer bort våra förskolor. Inskrivningsgraden blir lägre och lägre, vi har svårt att hitta vikarier och den blågröna majoritet har inte givit förskolorna pengar så att det täcker kostnaderna.

Johan Kling tror inte det är någon risk att paviljongen ökar segregationen.

– Jag förstår oron då det handlar om barn och familjen. Men jag tror inte att man kommer att välja bort den. Och på större förskolor ökar möjligheten för barn från olika områden att lära känna varandra så att de inte bara träffar sina grannar, säger han.

Karin Ahlzén, projektsamordnare för Fokus Skärholmen som har kontaktats av föräldrarna för att diskutera frågorna är inne på samma linje.

– Jag håller inte med om att den ökar segregationen. Tvärtom är det här en möjlighet för barn från alla de tre förskolorna och för barn från olika områden att mötas, säger hon.

Brist på mark

Hon menar att storleken på förskolorna främst är en fråga för stadsdelsförvaltningen. Men att de kan vända sig till exploateringskontoret med önskemål om mark till mindre förskolor på fler ställen.

– Vi har brist på mark, men de kan komma med önskemål. Det görs hela tiden en avvägning av hur vi ska använda marken, säger hon.

Och hon välkomnar en diskussion med föräldrarna.

–Jag tycker det är jättebra att människor engagerar sig i förskolor och i stadsplanering i stort och vill gärna träffa dem och höra deras synpunkter, säger hon.

"Uppfyller redan kraven"

På föräldrarnas kravlista står även att Fokus Skärholmen generellt ska tänka på barnperspektivet och social hållbarhet och öronmärka attraktiv mark i stadsdelen till barn och boende när de planerar.

– Det lever vi redan upp till, både när det gäller stadsplaneringen och placeringen av förskolor. Och vi väljer förskolor med stor omsorg.Majoriteten av alla förskolor i Skärholmens stadsdelsområde är fristående förskolor med bra gårdar, säger hon.