Folkinitiativ. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, (M), och ordförande i utbildningsnämnden Fredrik Snejbjerg, (L), tar emot listorna utanför kommunhuset. Foto: Lina Kvist

Föräldrar lämnade över 4000 namn

En grupp föräldrar i Värmdö har nu fått ihop tillräckligt med namn för att kunna kräva en folkomröstning om den så kallade samlokaliseringen.

  • Publicerad 10:56, 7 jan 2021

Då var det klart, 4089 namn har samlats in av en grupp föräldrar för att försöka hejda den planerade nedläggningen och sammanslagningen av skolor och förskolor i Värmdö. I morse lämnades listorna över till de styrande politikerna.

I praktiken innebär det att om förslaget om samlokalisering av skolor och förskolor inte dras tillbaka har föräldrarna rätt att kräva en folkomröstning i frågan eftersom de fått ihop minst tio procent av antalet röstberättigade i Värmdö kommun.

Kräver bättre dialog

- Det här känns jättebra! Vi hoppas att politikerna nu äntligen börjar lyssna och ta till sig av kritiken. Att de backar och gör om processen. Vi medborgare vill ha ordentliga beslutsunderlag, som bygger på konsekvensanalyser och dialog med föräldrar, elever och personal INNAN man bestämmer sig för vilket beslut man ska fatta, säger Karin Ekelund Malmros, en av föräldrarna som står bakom initiativet.

Det ena förslaget man protesterar mot är den så kallade samlokaliseringen av skolor och förskolor, vilket innebär att Munkmoraskolan stängs och skolans elever flyttar till Ekedal. Åk F–4 placeras på Ekedalsskolan och åk 5–9 på Kvarnbergsskolan.

Minimunkis i Munkmora rustas upp och behålls som förskola. Förskolan Lokatten får vara kvar till dess att en ersättningsförskola har ordnats. Förskolan Kotten flyttas in i Fågelviks förskola.

Förskolorna Åkerlyckan och Blomkulan rustas upp och blir kvar i befintliga lokaler medan förskolan Farstaborg läggs ned. Blåsippans förskola läggs ned hösten 2022.

Det andra förslaget man protesterar mot är att elever ute på öarna ska gå i högstadiet på fastlandet från och med hösten 2021.

Föreningen Värmdös samlade föräldrar är med och stöttar initiativet.

"Vi har helhetsansvaret"

– Vi är ödmjuka för att man har åsikter om förändringar, särskilt de som behöver anpassa sig till dessa. Det här rör grundstrukturen för alla Värmdös skolor så att vi inte har för många halvfulla enheter, säger Deshira Flankör, (M), ordförande i kommunstyrelsen.

– Skolans ansvarområde är det största i kommunen med mer än 50 procent av den totala budgeten. Om inte vi har mandat att fatta långsiktiga beslut i frågan innebär det i princip att enskilda frågor rycks ut medan helhetsansvaret kvarstår på oss. Folkomröstningar ska vägas mot det ansvar vi har gentemot alla som har röstat på oss i de allmänna valen.

Nu kommer alla namn att gås igenom, sedan tas frågan upp i kommunfullmäktige, där en folkomröstning med all sannolikhet kommer att beslutas, enligt Deshira Flankör.

Splittrade partier när beslut om ö-skolor skulle tas

Föräldrar går samman för att hejda skolrockaden

Förslaget: Flytta ö-barnens högstadium till fastlandet

Folkinitiativ. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, (M), och ordförande i utbildningsnämnden Fredrik Snejbjerg, (L), tar emot listorna utanför kommunhuset. Foto: Lina Kvist