Föräldrar fuskar för plats på skola

Föräldrar skriver sina barn på en annan adress, för att på så sätt få plats på en populär skola. Enligt Sturebyskolan har fusk med folkbokföringen blivit ett problem som ökat de senaste två åren.

  • Publicerad 08:30, 7 mar 2014

Trycket på många av skolorna i Närsöderort är högt. I ett försök att få en jämnare fördelning mellan skolorna i bland annat Enskede, Stureby och Årsta har utbildningsförvaltningen valt att ändra skolornas gränsupptagningsområden, något Tidningen Årsta/Enskede tidigare berättat.

Det här kan dock få konsekvenser. Redan i dag finns det föräldrar som ”fulskriver” sig och sina barn på adresser de egentligen inte bor på. På så sätt får barnen förtur till skolan.

– Föräldrar som skriver sig och sina barn på andra adresser har ökat de senaste två åren. Det är svårt för oss att påverka, men självklart är det ett problem för skolor när det här sätts i system, säger Camilla Forseth, biträdande rektor på Sturebyskolan.

Carina Hallqvist är grundskolechef i Enskede-Årsta-Vantör. Hon känner till problematiken men anser att det är svårt att bevisa.

– Självklart är det inte schyst att göra på det här sättet. Sturebyskolan har förklarat att det här pågår, men i vilken omfattning vet vi inte, säger hon.

Måste inte godkännas

Rent praktiskt krävs det att minst en vårdnadshavare skriver sig på adressen tillsammans med barnet. Och adressändringen måste vara godkänd av Skatteverket innan man kan söka skolplats. Däremot behöver inte adressändringen godkännas av personer som redan bor på den nya adressen.

– Det här är det enda man kan göra för att kringgå intagningsreglerna och hamna på den skola man önskar, men jag skulle aldrig göra det eftersom det är oärligt, etiskt och moraliskt fel. Samtidigt förstår jag att folk gör så här, säger en förälder som tidningen pratat med.

Ingen djupare granskning

Så länge uppgifterna är korrekt ifyllda gör Skatteverkets handläggare inte någon djupare granskning när folkbokföringsadresser ändras. Men det är ett brott mot bokföringslagen att skriva sig på en adress där man inte ”tillbringar sin dygnsvila”.

Föräldrar som manipulerar stadens intagningsregler begår alltså en brottslig gärning.

– Problemet är att vi inte kan påstå något utan att ha bevis, och det är svårt att veta hur pass utbrett det här är eftersom vi inte kan kontrollera och starta en utredning om personer verkligen bor på den adress de uppger, säger Carina Hallqvist.

Diskuteras inte

Enligt stadens grundskoledirektör Håkan Edman diskuteras inte frågan centralt i staden.

– Nej, vi har hört om specialfall där barnen skrivs hos en släktning för att på så sätt få gå på en viss skola, men vår uppfattning är att det är väldigt extrema och ovanliga fall, säger Håkan Edman.

Fakta

Folkbokföring

Det går att göra en flyttanmälan både elektroniskt eller genom att lämna in en blankett till Skatteverket.
De personer som bor på den nya adressen blir i regel inte tillfrågade.
Flyttanmälan behandlas maskinellt, om blanketten är rätt ifylld blir den godkänd automatiskt.
Minderåriga barn kan inte skrivas på annan adress än någon av sina vårdnadshavare.
När folkbokföringsadressen ändras hos Skatteverket uppdaterar andrar myndigheter sina register. Bland annat delas post ut till den nya adressen. Skrivs man i en annan kommun kan skattesatsen ändras.
Det är olagligt att skriva sig på en annan adress än där man sover (tillbringar sin dygnsvila). Upptäcker Skatteverket ett brott mot folkbokförningslagen startas en utredning som slår fast på vilken adress personen ska vara skriven. Problemet är att det ofta tar lång tid att bevisa för Skatteverkets handläggare.

Visa merVisa mindre